DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nu kommer nästa smäll mot krisbranschen – ”Har redan tömt fickorna”

Katarina Malmgren driver butiken Kompani Kolibri i Gamla stan. Bild: Christine Olsson/TT

Utöver den vikande konsumtionen och höga elpriser fick landets handlare vid årsskiftet kraftigt höjda hyror. Nu varnar experter för att livskraftiga företag kommer gå i konkurs. "Jag betalar mer i hyra än vad jag själv får ut varje månad", säger företagaren Katarina Malmgren till TN.

Ökade elpriser, högre räntor och en vikande konsumtion slår hårt mot landets handlare. Vid årsskiftet fick dessutom många kraftigt höjda lokalhyror. Detta på grund av att de flesta hyresavtal för lokaler har en indexklausul vilket innebär att hyran regleras enligt konsumentprisindex (KPI). I oktober 2022 landade den på 10,9 procent.

– Det är den högsta siffran vi har sett på decennier och innebär att från januari har bashyrorna i regel ökat med 10,9 procent, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svenskt Handel.

– Vissa har kunnat göra överenskommelser med fastighetsägare om att dela på de ökade kostnaderna. Men majoriteten har fått en hyresökning på 10,9 procent.

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svenskt Handel Bild: Pressbild

Hon menar att det är oskäligt att höja hyrorna fullt ut enligt KPI vid denna tillfälligt höga inflationstakt som till stor del är driven av energipriserna. Något som handlarna redan själva står för.

– Hyresgästernas höga ökning är tyvärr inte tillfällig, utan sätter ett beständigt avtryck på hyran.

En av de som drabbats hårt av en höjd hyra vid årsskiftet är Katarina Malmgren, som driver butiken Kompani Kolibri i gamla stan. Hon är även ordförande i Gamla Stans Företagarförening. Vid årsskiftet ökade hennes hyra från 26 107 kronor till 28 647 kronor och avtalet gäller i tre år.

– Hyreskostnaden är mer än en fjärdedel av min omsättning och jag betalar mer i hyra än vad jag själv får ut varje månad. Hyran ökar dessutom samtidigt som många andra kostnader ökar också, bland annat elkostnaderna. Man måste dra in på allt man kan.

Under pandemin drabbades butikerna i Gamla stan hårt. Det handlar inte bara om att turisterna uteblev, utan även att de 11 000 som vanligtvis arbetade i stadsdelen jobbade på distans.

”Vi har redan tömt fickorna på grund av pandemin.”

– Det innebar att vårt kundunderlag försvann i princip helt. Det är svårt när man bedriver verksamhet men har obefintlig försäljning.

Hon startade sin verksamhet under sommaren 2019 vilket innebar att hon inte fick tillgång till några pandemistöd.

– Jag har löst det genom att låna pengar och att arbeta dubbelt. Jag har en bakgrund som ekonom inom industrin och har under de senaste två åren haft konsultuppdrag för att få det att gå runt. Detta samtidigt som jag drivit butiken.

Även om restriktionerna nu har släppt och besökarna återvänt till Gamla stan så märks det att folk har mindre pengar att röra sig med då snittköpet har gått ned under hösten, berättar Katarina Malmgren.

– Vi har redan tömt fickorna på grund av pandemin och nu är det är bara fickluddet kvar. Och nu drabbas vi av de här ökade kostnaderna samtidigt som konjunkturen viker. Det känns inte rätt att i det här läget få ökade hyreskostnader och att fastighetsägarna inte kan hjälpa till.

Katarina Malmgren driver butiken Kompani Kolibri i Gamla stan. Bild: Christine Olsson/TT

Hon betonar att många företagare i Gamla stan har det kämpigt just nu.

– För min egen del så måste jag ta ett nytt konsultuppdrag, annars kommer det inte gå att driva butiken vidare. Jag kan inte gå back, utan jag måste kunna gå runt.

I företagarföreningen är nu förhoppningen att locka stockholmarna att handla även under lågsäsong.

– Turisterna är här några månader under sommaren och i december. Men resten av året är det nästintill tomt här. Då är stockholmarna de tänkbara kunderna men då måste vi kunna behålla ett utbud som är intressant för dem.

– Här har det bedrivits handel i 700 år. Vi hoppas att fler kan inse att Gamla stan är en pärla att bevara.

Hon menar att Gamla stan är en av Sveriges viktigaste besöksdestinationer och att det är en angelägenhet för både besöksnäring och kulturarvet att det finns verksamhet i de kulturskyddade lokalerna.

– Fastighetsägarna i den här stadsdelen borde kunna vara mer långsiktiga och hjälpa till i stället för att stjälpa över oskäliga hyreshöjningar på oss småföretagare som redan går på knäna.

Tuff vår väntar handeln

Utöver ökade lokalhyror går vi in i en lågkonjunktur vilket innebär att hushållen kommer att minska sin privata konsumtion. Detta kommer slå extra hårt mot branscher som är väldigt beroende av den inhemska konsumtionen, som besöksnäringen och handeln. Det är även två branscher som drabbas hårt av ökade hyreskostnader.

– De här branscherna är också väldigt ungdomsintensiva, och har under en tid haft en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för unga under 23 år. Nu ska den tas bort vilket kommer innebära att de får höjda arbetskraftskostnader, sa Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, till TN nyligen.

– Dessutom har vi en avtalsrörelse där det aviserats stora låglönesatsningar som kommer att drabba de här företagen. Det är alltså kostnadshöjning efter kostnadshöjning och många utmaningar som slår mot de här företagen samtidigt som efterfrågan minskar.

”Livskraftiga företag kommer gå i konkurs.”

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, säger till TN att varken Fastighetsägarna eller Svensk Handel är hyresförhandlande parter på lokalmarknaden och kan inte ingå avtal om hyresnivåer. Hur hyran ska hanteras är därför upp till varje hyresvärd att bedöma utifrån en affärsmässig grund.

– Kostnadsökningar och inflation drabbar hela samhället i dagsläget, såväl fastighetsägare som hyresgäster. Kommersiella hyresgäster justerar i allmänhet sina priser utifrån ökade kostnader

Han berättar att mellan 2021 och 2022 steg förvaltningskostnaderna för fastighetsägare med butiks- och kontorslokaler med 25,7 procent.

– Kostnaderna för fastighetsägare har därmed stigit betydligt mer än indexuppräkningen på drygt 10 procent. När lokalhyran räknas upp med KPI har det inte sällan gynnat lokalhyresgästen, med hyresjusteringar som legat betydligt lägre än utvecklingen av fastighetsföretagens kostnader.

Elisabet Elmsäter Vegsö på Svenskt Handel menar att de ökade kostnaderna på 25,7 procent i förvaltningskostnader bygger på Fastighetsförvaltarindex.

– De största kostnadsposterna i detta index är kapitalkostnader och energi. Kapitalkostnader ställer vi oss frågande till om hyresgästerna ska vara med och betala för. Det är fastighetsägarnas affärsrisk, säger hon.

– Energiposten betalar majoriteten av handlare via egna el-abonnemang. I de fall handlaren är hyresgäst i ett köpcentrum eller en galleria fördelas fastighetsägarnas elkostnader ut på hyresgästerna via de så kallade gemensamhetskostnaderna.

Hon betonar att januari och februari vanligtvis brukar vara tuffa månader för handeln.

– Handeln är en lågmarginalbransch från början och nu kommer det bli extra tufft framöver. Nu behöver handlarna hjälp med likviditeten så att de kan få finnas kvar.

– Annars finns risken att livskraftiga företag nu kommer gå i konkurs eller tvingas lämna sina lokaler vilket innebär att vi kommer bli av med butiker i flera städer runtom i landet.