DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagen dåligt rustade inför lågkonjunkturen

Genrebild. Bild: Jessica Gow/TT

Bara knappt hälften av företagen känner sig ekonomiskt förberedda inför krisen, visar en undersökning från fintechföretaget Pleo.

Fyra av tio företag uppger att deras kunder skurit ner sina budgetar förra året, lika många har fått ett eller flera kundkontrakt helt uppsagda.

När det kommer till 2023 så uppger 44 procent av företagen att de kämpar med att lägga budgetar.

Bland de små företagen upplever 37 procent att de är rustade för en recession jämfört med drygt hälften av de större företagen.

– Många företagsledare vi pratat med säger sig inte vara redo att tackla en recession, vilket såklart är väldigt oroande, säger Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo, i en kommentar.