ELKRISEN

Sverige nära ny kärnkraft – hemliga samarbeten pågår

Det sker seriösa och långtgående samtal med flera aktörer i Sverige om ny kärnkraft, avslöjar SMR-bolag för TN. Bild: Rolls Royce/pressbild, GE Hitachi, NuScale

Intresset för ny kärnkraft i Sverige är stort från politiker, företag, regioner och kommuner, berättar tre tunga internationella SMR-bolag för TN. Rolls Royce avslöjar att det redan pågår omfattande planer med flera svenska aktörer. ”Sverige kan ha SMR:er i drift 2031”, säger Tuomo Huttunen på Rolls Royce SMR.

Brittiska Rolls Royce har gjort en storsatsning på SMR-kärnkraft och nu pågår seriösa samtal med flera aktörer i Sverige. Nya reaktorer kan vara på plats så tidigt som 2031 så länge politiken inte stretar emot och att licenseringen inte drar ut på tiden.

– Så länge det inte blir några regulatoriska problem så kan vi distribuera SMR:er till Sverige och ha dem i kommersiell drift 2031. Det är fullt realistiskt, säger Tuomo Huttunen affärsutvecklingschef i Norden för Rolls Royce SMR till TN och fortsätter:

– Vi har varierande diskussioner med flera aktörer i Sverige men en handfull av dem är mer ingående och seriösa.

”Nyheter på gång i Sverige”

Han kan inte säga exakt vilka det rör sig om eftersom Rolls Royce skrivit under sekretessavtal med samtliga samarbetspartners men de som ligger närmast opererar redan platser lämpliga för kärnkraft. Nyligen presenterade Fortum att de startat en förstudie för SMR-kärnkraft i Finland och Sverige. Även Vattenfall har startat en förstudie för minst två nya SMR-reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Fler liknande nyheter är på gång, berättar Tuomo Huttunen.

– Överlag kan man säga att det verkar vara dags för förstudier om SMR i Norden under 2023, konstaterar han.

Tuomo Huttunen, affärsutvecklingschef i Norden för Rolls Royce SMR. Bild: Privat

Förutsatt att politikerna gör sitt kan ny svensk kärnkraft alltså finnas på plats 2031 men Rolls Royce för också samtal med andra aktörer, så kallade ”nykomlingar” inom kärnkraft. Dessa företag har i dag ingen erfarenhet av att driva kärnkraft men är i stort behov av pålitlig el och värme och kärnkraft levererar båda. Detta ligger dock ytterligare något år längre fram i tiden och förutsätter att regeringen plockar bort förbudet mot att bygga reaktorer på andra ställen än befintliga platser. Detta utlovar de också i Tidöavtalet.

– Det här är företag som kan gynnas inte bara av elektriciteten utan också den värme som kommer från kärnkraft. Vi ser en stor efterfrågan i industriell användning av SMR-kärnkraft, exempelvis för stålproduktion, berättar Tuomo Huttunen.

En annan sak som regeringen skriver i Tidöavtalet är att ”Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser”. Tuomo Huttunen vill dock inte avslöja om det finns någon koppling här.

– Nej, jag kan i dagsläget inte avslöja exakt vilka vi pratar med.

Rolls Royce 470 megawatts SMR-reaktor kan vara på väg till Sverige. Det är fullt realistiskt att ha tekniken på plats 2031 menar de. Bild: Rolls Royce/Pressbild

Rolls Royce har en lång erfarenhet av att producera små kärnkraftsreaktorer till u-båtar i den brittiska flottan, Royal Navy. Kunskaperna finns med andra ord redan, även om företagets SMR-reaktorer blir annorlunda. När det gäller SMR rör det sig om en lättvattenreaktor som når en effekt på 470 megawatt.

– Fördelen med Rolls Royce SMR-reaktor är flera. Det är en stor reaktor för att vara en SMR och vi använder beprövade komponenter vilket kan snabba på processen och sänka prisbilden. Pumpar, trycksättare, ventiler och liknande kan produceras på den vanliga marknaden, konstaterar kommunikationschefen Dan Gould.

– Vi är också involverade med flera länder utanför Skandinavien som Tjeckien, Estland och Nederländerna, berättar han.

Från beställning till elektricitet på nätet räknar bolaget med en väntetid på sju år och fabrikerna kommer att kunna producera två reaktorer per år.

– När det gäller kostnaden landar vi på cirka 2,3 miljarder euro för en ”fleet unit” vilket betyder att det inte bara är en enhet som levereras, konstaterar Tuomo Huttunen.

”Det är en väldigt bra deal för fossilfri pålitlig el och på sikt kan kostnaden också sänkas.”

Totalt rör det sig om en kostnad på 6-8 cent per kilowattimme vilket med dagens växelkurs motsvarar 69-89 öre per kilowattimme.

– Variationen beror på en mängd olika faktorer som varierar från klient till klient, exempelvis om det finns en färdig plats och vad finansieringskostnaden blir för klienten. Detta är dock något vi kan hjälpa till att minska med UK Export Finance, säger Tuomu Huttunen.

– Det är en väldigt bra deal för fossilfri pålitlig el och på sikt kan kostnaden också sänkas. Första reaktorn blir dyrare än fjärde och femte. Jämfört med vanlig storskalig kärnkraft räknar vi med att producera 16 procent av elektriciteten för 10 procent av kostnaden. Men jag gillar inte att ställa kärnkraft mot kärnkraft eftersom det inte handlar om antingen eller utan båda behövs. För Storbritanniens del behöver vi både småskalig och storskalig kärnkraft om vi ska lyckas gå från 7 till 24 gigawatt kärnkraft till 2050 vilket är regeringens nuvarande plan, fyller Dan Gould i.

En rad SMR-bolag står redo

Rolls Royce har däremot så klart också konkurrenter som gärna bidrar till SMR-boomen. Tillsammans med Rolls Royce ligger NuScale Power och GE Hitachi bra till om man ser till det kortare perspektivet. Även den franska Nuward-reaktorn bör nämnas i sammanhanget. Och de hjälper gärna Sverige med att bli ett föregångsland när det gäller små modulära kärnkraftsreaktorer. Opinionen för kärnkraft i Sverige är stark, nuvarande regering är positiva till kraftslaget och viktig infrastruktur finns redan eftersom Sverige historiskt varit ett framgångsrikt kärnkraftsland, anser de.

– Sverige har en lång historia av att driva kokvattensreaktorer, vilket vår teknik bygger på. Dessutom är de förändringar som behöver komma till stånd väl kända för politiker och andra aktörer i Sverige så vi ser stor möjlighet att snabbt bidra till Sveriges energiförbrukare, säger Fredrik Vitabäck, chef för marknadsutveckling hos GE Hitachi till Tidningen Näringslivet.

Fredrik Vitabäck, chef för marknadsutveckling hos GE Hitachi. Bild: Privat

Duktiga underleverantörer finns också redan på plats, hävdar han.

– Dessa underleverantörer kan även i sin tur hjälpa oss med att möta efterfrågan på andra marknader inom EU.

Kanada kan ha ny kärnkraft 2028

Bolagets första SMR-reaktor BWRX-300 håller nu på att projekteras vid Darlington kärnkraftverk i kanadensiska Ontario.

– Projektet har nyligen passerat flera milstolpar. I oktober skickade Ontario Power Generation in licensansökan för konstruktion till kanadensiska strålskyddsmyndigheten och nu i december kommunicerade projektet att markförberedelserna påbörjats. Från GE Hitachis sida fortsätter vi att stödja OPG:s projekt med att färdigställa en BWRX-300-reaktor, så tidigt som 2028, på platsen, berättar Fredrik Vitabäck.

För svensk del kan det också gå snabbt, menar han.

– Vi är i kontakt både med politiker, kunder och industrirepresentanter, för att säkerställa att de har den senaste informationen tillgänglig om produkten och marknadsmottagandet.

GE Hitachi är i kontakt med både politiker, kunder och industrirepresentanter i Sverige. Bild: GE Hitachi

En stor drivkraft när det gäller SMR är att tekniken kan sänka kärnkraftens prisbild eftersom delarna är mindre och kan serieproduceras i fabrik för att sedan monteras på platsen. GE Hitachis reaktor har även andra fördelar, menar Fredrik Vitabäck.

– BWRX-300s fördel är att den är en vidareutveckling av vår reaktorteknologi och drar nytta av ny innovation inom förbättrad säkerhet, tillsammans med i dag, tillverkade och beprövade komponenter. Designen, som är den tionde generationen, är baserad på våra tidigare generationer av licensierade reaktorer och har ett bränsle som i dag används i Sverige, Europa och övriga världen. Denna unika kombination positionerar oss att leverera planerbar kraftproduktion i detta decennium, säger han och fortsätter.

– Designen är ideal för att leverera såväl el som värme till industriella applikationer och fjärrvärme. Den är dessutom optimal för produktionen av vätgas och samarbetar väl med den höga och växande vind- och solkraftsproduktionen i Skandinavien.

”En banbrytande utveckling”

Ett annat SMR-företag som vill vara med och driva utvecklingen framåt är amerikanska NuScale Power Coorperation som är det enda bolag som fått typgodkännande i USA. Bolagets reaktor, VOYGR, beräknas vara i gång och producera elektricitet 2029 inom ett projekt nära Idaho Falls.

– Fältaktiviteter på platsen började i augusti 2021 och avslutades i januari 2022 vilket innebar att vi uppnådde en stor milstolpe i projektet. Annat arbete som pågår inkluderar slutförande av kostnadsuppskattningar, aktuella rapporter för inlämnade till U.S Nuclear Regulatory Comission, fortsatt arbete med standardanläggningsdesignen och ytterligare förstärkningar av inhemska och internationella leveranskedjor, säger Diane Hughes, VP för marknad och kommunikation, hos NuScale Power Coorperation till TN.

Diane Hughes, VP för marknad och kommunikation hos NuScale Power Coorperation Bild: NuScale Power, LLC

Företagets 77 megawatts reaktor seriekopplas i 4-, 6, eller 12-modulsexemplar och passar därför bra att använda både för energibolag och industriföretag som behöver en stor mängd el. I den största modulen uppgår effekten till 924 megawatt vilket alltså motsvarar ungefär ett fullstort kärnkraftverk. Säkerhetssystemet är också helt passivt vilket innebär att reaktorn, om det skulle behövas, säkert stängs av och självkyls utan extern inblandning av vare sig elektricitet eller vatten.

– Detta är en banbrytande utveckling, konstaterar Diane Hughes.

Säkerhetssystemet i NuScales reaktor är helt passivt vilket innebär att reaktorn, om det skulle behövas, säkert stängs av och självkyls utan extern inblandning av vare sig elektricitet eller vatten. Bild: NuScale Power

Tekniken är skalbar så att kunden kan börja smått och bygga på med fler moduler allteftersom verksamheten växer och behöver mer elektricitet.

– Detta är mycket attraktivt för de kunder som av ekonomiska skäl vill avstå från kapitalkostnaden av större kraftsystem som initialt inte behövs.

Hur ser du på potentialen att exportera er teknik till Europa och Sverige?

– NuScale arbetar redan aktivt med europeiska länder, såsom Rumänien och Polen. I maj 2022 tillkännagav vi ett samförståndsavtal med Nuclearelectrica för att genomföra ingenjörsstudier, tekniska granskningar och licensiering och tillståndsverksamhet på en plats i Doicesti, Rumänien. Tillkännagivandet är ett viktigt framsteg av NuScale och Nuclearelectricas samarbetsavtal som undertecknades förra året, enligt vilket NuScale och Nuclearelectrica tar steg mot att distribuera ett första NuScale VOYGR-6 (6-modul), 462 megwatt, kraftverk i Rumänien. Rumänien har potential att ta emot den första utplaceringen av SMR:er i Europa och bli en katalysator för SMR:er i regionen, såväl som en bas för att stödja operatörer av denna nya teknik i andra länder.

– Även om NuScale inte har något aktivt projekt i Sverige är det uppenbart att länder driver program för att minska utsläppen av växthusgaser baserat på deras nations energiportföljer och infrastruktur. Vi välkomnar alla framtida samtal om potentialen för ett NuScale VOYGR SMR-kraftverk för att tillhandahålla ren och pålitlig baslastkraft i Sveriges energiportfölj.

Bild: NuScale

Med skalbarheten och dess modulära design är Diane Hughes övertygad om att tekniken kommer att bli lönsam och konkurrenskraftig på marknaden.

– Med vår förväntade tillväxtriktning under de kommande åren är vi övertygade om vår förmåga att tillhandahålla prisvärd, säker, pålitlig och koldioxidfri el.