ELKRISEN

Regeringen föreslår skatteanstånd för företag

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under pressträff om åtgärder för att stötta företag med anledning av den höga inflationen och situationen på elmarknaden. Bild: Marko Säävälä/TT

TT

Regeringen föreslår ett utökat skatteanstånd till företag för att mildra den ekonomiska krisen många företag kan ha drabbats av till följd av höga elpriser och hög inflation. ”Det minskar risken för onödiga varsel”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Många, många företag kämpar nu med sin likviditet, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Brist på besked

Vare sig hon eller Ebba Busch hade några nya besked om när företag, organisationer, föreningar och kommuner kan få pengar från det utlovade elstödet. I valrörelsen lovade de tre regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet SD att ett högkostnadsskydd mot höga elräkningar skulle vara på plats den 1 november.

Men betalningar till hushållen i södra och mellersta Sverige ska påbörjas först i slutet av februari. För företag finns ingen prognos alls, sedan en vecka tillbaka arbetar Svenska kraftnät om den stödmodell som regeringen fick dra tillbaka eftersom den inte bedömdes klara en EU-granskning.

Vågar inte

– Jag vågar mig inte på att ge någon sådan prognos. För att skapa trygghet för företagen ger vi de besked vi kan och idag lägger vi till ytterligare ett förslag, säger Busch och syftar på utökade möjligheter att skjuta upp skatt.

Skatteanståndet följer det som den förra regeringen föreslog för att mildra företagens problem under coronapandemin. Den anståndsmöjligheten skulle ha löpt ut i februari om inte regeringen nu föreslagit en förlängning och också en viss utökning. Lagen som gör anstånd möjliga stiftades redan under finanskrisen 2009.

– De här förslagen kommer att underlätta för många företag, säger Svantesson.

Istället för?

Skatteförslaget ska dock inte ses som att det införs i stället för elstödet till företag som hittills fått bakläxa av myndigheterna, enligt ministrarna.

– Nej, vi behöver göra det här för att många företag kämpar just nu på grund av hög inflation, tufft omvärldsläge och energikris. Vi vet att många behöver detta. Det gamla anståndet löper ut i februari men då kan det nya börja gälla, säger Elisabeth Svantesson.

TT: Hade det kunnat bli en dubbelsmäll annars – extra höga elräkningar och krav på att börja betala tillbaka skatt?

– Det hade det kunnat bli. Det här kommer underlätta att skjuta på skatter och moms för många företag som kämpar med likviditet, säger Svantesson.

Ebba Busch säger:

– Det här är en åtgärd vi tittat på en längre tid och ska ses som ett komplement.

Regeringen gör en grov beräkning på att cirka 12 000 företag kommer att ansöka om skatteanståndet, vilket kommer att innebära att omkring 16 miljarder kronor i skatteinbetalningar skjuts på framtiden. Under pandemin utnyttjade uppemot 60 000 företag möjligheten till anstånd för sådant som arbetsgivaravgifter och moms till ett samlat belopp på omkring 34 miljarder.

Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv, konstaterar att situationen för många svenska företag är riktigt tuff på grund av höga elräkningar.

– Eftersom återbetalningen av flaskhalsintäkterna dröjer är det bra och rimligt att företagen får möjlighet till utökade skatteanstånd. Det minskar risken för onödiga varsel, säger han till TN.

Fakta: Förslag om anstånd

Regeringen föreslår att möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd förlängs från den 12 februari till den 12 september 2023.

Antalet månader det går att söka anstånd för ökas från nio till tolv.

Syftet är att motverka att företag får brist på pengar – problem med likviditeten.

Anstånd ska även kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

Källa: Regeringskansliet