DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

EU satsar halv miljard på laxodling i Säffle

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Livsmedel (TT)

En laxodling i Säffle får 530 miljoner kronor i investeringsstöd från EU. Lånet ges genom Europeiska investeringsbanken (EIB).

– Vi ska skapa ett kontrollerat hav på land, säger Katarina Klingspor, ordförande i bolaget Re Ocean, som står bakom odlingen.

Totalt väntas det kosta cirka 2,5 miljarder kronor att anlägga laxodlingen, som ska ligga på land och tas i bruk 2026.

– Den kommer att ha drygt 100 anställda, säger Katarina Klingspor.

Miljöprövningen av projektet blev klar 2020. Pandemin, kriget i Ukraina och följdverkningar av dessa har sedan gjort att planerna försenats. Men efter tisdagens positiva besked från EIB går Re Ocean vidare. Flera ledande livsmedelskedjor stöder också projektet.

Kommunalt vatten

God tillgång till vatten är ett viktigt skäl för att lägga laxodlingen just i värmländska Säffle. Inte havs- eller sjövatten, utan kommunalt vatten.

– Säffle har ett överskott av kommunalt vatten. Vi lånar renat vatten, använder det i bassängerna, renar det igen och pumpar tillbaka det till reningsverket, beskriver Katarina Klingspor.

Spillning från laxen tas till en anläggning för biogas.

Enligt EIB blir laxodlingen Sveriges första på land, av större kommersiellt format. Den väntas producera 10 000 ton lax om året, vilket motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges laxkonsumtion.

Re Ocean ska även förädla laxråvara i Säffle.

– Den ska styckas, benas ur, fileas, rökas och gravas, säger Klingspor.

88 bassänger

Men först ska laxarna flyttas från bassäng till bassäng, medan de växer från ägg till att vara nästan två år. Odlingen kommer att ha 88 bassänger.

– Det blir en kontrollerad miljö. Vi behöver inte använda mediciner, läkemedel eller antibiotika, säger Katarina Klingspor.

Spannmål, alger och en mindre mängd fiskfoder av traditionellt marint slag kommer att bli föda åt laxen.

– Det är inte så stor skillnad mellan det som växer på sjöbotten och det som finns på en åker, säger Klingspor.

Micke Larsson/TT

Katarina Klingspor, styrelseordförande i Re Ocean. Bild: Per-Erik Adamsson/Re Ocean