ELKRISEN

Sjöfartsverket: Vindkraft till havs stoppar kritiska sjötransporter

Sjöfartsverket flaggar för att vindkraftsparker till havs kan ställa till med problem för godstrafiken när isen lägger och isbrytare ska staka fram vägen. Bild: Pontus Lundahl / TT, Mostphotos

Sjöfartsverket kritiserar planerade vindkraftsparker i Bottenviken och Bottenhavet. Orsaken är att frusen is kan stoppa fartygstrafik till nyckelindustrier. ”Isen styr isbrytaren”, säger Johan Wahlström, enhetschef för infrastrukturavdelningen hos Sjöfartsverket, till TN.

Främst det senaste året har det blivit ett rejält tryck på ansökningar kring havsbaserade vindkraftsparker. Hos Sjöfartsverket landar de i form av remisser.

– Vi har cirka 50 ansökningar som vi behandlar hos oss nu. Det har blivit en väldig ökning främst det senaste året mycket på grund av att politiken pekat mot havsbaserad vindkraft, säger Johan Wahlström, enhetschef för infrastrukturavdelningen hos Sjöfartsverket, till Tidningen Näringslivet.

Sjöfartsverket har dock en del synpunkter på de anläggningar som planeras i Bottenviken och Bottenhavet där isen lägger under vintern. Det gäller inte minst de planer som finns på havsbaserade vindkraftsparker utanför Kalix och Umeå men också nere vid Gävlebukten.

– Lite beroende på hur sträng vintern blir kan det absolut bli en hel del is även där, konstaterar Johan Wahlström.

Isen styr brytaren

De fartyg som varje dag transporterar gods mellan hamnarna i norr går normalt längs förutbestämda stråk men när isen lägger och isbrytare tvingas staka ut vägen blir det annorlunda.

– Isbrytning handlar främst om att undvika tjock is och blir det en sträng vinter kommer inte isbrytaren fram överallt utan måste ta den väg där det går. Dessutom är isen inte statisk utan rör sig beroende på meteorologiska förutsättningar.

Johan Wahlström, enhetschef för infrastrukturavdelningen hos Sjöfartsverket, framför en viss oro kring vindkraftsplaner till havs. Bild: Niclas Fasth

Det skulle bli mycket problematiskt om vindkraftsparker då blockerar möjligheterna för fartygen att ta sig fram. Viktiga transporter från den tunga industrin i Norrland går via denna rutt och dessutom väntas fartygstrafiken öka successivt framöver.

Transporterna viktiga för industrin

Luleå hamn håller på med ett stort projekt, ”Malmporten”, där det muddras för att kunna ta större fartyg. Hamnen i Skellefteå får mer trafik på grund av Northvolt-fabriken och i Umeå byggs hamnen om för att hantera containergods.

– Sjöfartstransporterna är otroligt viktiga för industrin och därför tycker vi att man måste utreda vad det här kan få för konsekvenser. Det är det vi nu lyfter i våra yttranden, säger Johan Wahlström.

Hur ser du på utmaningarna att bygga vindkraft vid isbelagda områden generellt? Det finns mycket kraft i is.

– Vi har försökt ställa den frågan till vindkraftsbolagen. De anser att de har ingenjörskonsten att klara av det, och det är inte en fråga för Sjöfartsverket. Men jag kan konstatera att vi har en del erfarenhet från fyrar och det är en komplicerad process att bygga vid is. Som du påpekar finns en enorm kraft i is.

Ett annat problem som han ser är att is alltid rör på sig. Om då isen passerar genom område med vindsnurror bildas rännor.

– När dessa rännor fryser blir det som vallar. De här vallarna blir väldigt problematiska när du bryter is eftersom de kan bli upp till 10-20 meter djupa. Det finns sådana saker som man måste undersöka. Det här med vindkraftsparker i isbelagda områden är nytt så det finns saker man måste undersöka.

Vindkrafts-vd:n tror att det går att samexistera

Olle Hedberg, vd för Skyborn Renewables Sweden, som planerar den havsbaserade vindkraftsparken utanför Kalix tror att det finns goda möjligheter för samexistens tillsammans med fartygstrafiken. Inom projektet Polargrund Offshore planerar de för 70-120 vindkraftverk cirka 33 kilometer från Kalix kust.

– Vi ser att det finns förutsättningar för att lokalisera vindkraften så att det inte blir en påverkan, säger han till Tidningen Näringslivet.

Vad gäller is i Bottenviken generellt är han heller inte orolig.

– Nej, att skapa strukturer som kan stå emot isens belastning är en utmaning men det finns väldigt mycket erfarenhet av att etablera strukturer i isiga miljöer.

Finns det exempel på havsbaserade vindkraftsparker i isiga miljöer också?

– Ja, i Kina har man exempelvis byggt ett projekt i väldigt isiga förhållanden med hjälp av danska konsulter och de är med och hjälper till här också.

Olle Hedberg, vd för Skyborn Renewables, tycker att det är olyckligt att det skett i polarisering i debatten mellan vindkraft och kärnkraft. Själv ser han gärna mer av båda. Bild: Kitty Lingmerth

Olle Hedberg upplever att det skett en polarisering mellan kraftslagen vilket han tycker är tråkigt. Själv välkomnar han mer av alla kraftslag och det gäller även ny kärnkraft.

– Det är olyckligt att det blivit en diskussion om tekniker. Det finns ingen motsättning mellan oss och kärnkraft utan det är bara olyckligt att det blivit så i debatten. Bland oss i branschen råder konsensus om att kärnkraften absolut är välkommen. Vi kommer behöva mer av kärnkraften liksom vindkraften och andra källor.

Anser att alla kraftslag behövs

Sveriges plan att fördubbla elproduktionen från 140 till 300 terrawattimmar inom ett par decennier kräver inte bara en kraftig utbyggnad av produktionen, utan också ett stabilt elnät. Därför krävs en kraftig utbyggnad av alla fossilfria tekniker, anser han.

– Även om vi med havsbaserad vindkraft får mer ”base load” så kommer dagar när det inte blåser och det måste hanteras. Det är väldigt tråkigt att politiken har fastnat i vilka tekniker vi ska använda när vi behöver satsa på alla, säger Olle Hedberg.

Daniel Badman från branschorganisationen Svensk Vindenergi tror också att det går utmärkt att samsas med fartygstrafiken och han ser inte att isbildning skulle sätta stopp för vindkraftsparker.

– Vi vet att det finns lösningar för vindkraften att samexistera med andra samhällsintressen. Vi ser det också funka i andra länder med liknande förhållanden när det gäller isbelagt vatten. Teknikutvecklingen går dessutom snabbt på området, säger han till TN.