DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Gruvjätten: Sverige kan bli Europas Kina

Jan Moström, vd LKAB. Bild: Hossein Salmanzadeh/TT

Tillgången till sällsynta jordartsmetaller är kritisk för framtidens samhälle men både brytning och raffinering domineras av Kina. Sverige har dock potential att bli Europas Kina, menar LKAB:s vd.

Många har nu fått sig en tankeställare vad beroendet av rysk gas kunde ställa till med för den europeiska ekonomin.

När det gäller sällsynta jordartsmetaller har Kinas dominans pekats ut som ett geopolitiskt hot av såväl EU som Sveriges regering.

Kina står i dagsläget inte bara för 60 procent av den globala brytningen av sällsynta jordartsmetaller utan också hela 85 procent av raffineringen.

Europas största järnmalmsproducent, svenska LKAB, tycker att de sällsynta jordartsmetallerna är mycket intressanta.

– Vi befinner oss i en mycket fascinerande tid och man får inte underskatta vikten av att positionera sig rätt i de förändringar vi ser nu. I dag är ju Kina i princip helt dominerande både inom gruvproduktion och anrikning och raffinering av de här metallerna. Samtidigt är hela elektrifieringen i princip beroende av dem, säger vd Jan Moström till DN.

I det längre perspektivet ser Jan Moström det som ganska rimligt att Sverige kan spela samma roll som Kina för hela EU. Det vill säga att kunna erbjuda hela värdekedjan från brytning till slutprodukt. De geologiska möjligheterna finns, men för att nå dit krävs också politisk vilja.

– Den absolut största utmaningen är att vi måste få effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser. Någonstans har jag svårt att se att vi verkligen tar till oss hur tidskritisk omställningen till klimatneutralitet börjar vara och hur lång tid det tar att bygga upp helt nya värdekedjor som ska ersätta de enorma mängder kol, olja och gas som vi använder i dag, säger han till DN.

Dagens Nyheter: LKAB-chefen: Sverige kan bli Europas Kina