CYBERATTACKERNA

Tips till chefen: Så skyddar du medarbetarna från cyberangrepp

Bild: Åserud, Lise

Ny studie visar kunskapsluckor om cybersäkerhet bland medarbetare. Tidningen Chef listar fem tips för en god krisberedskap på arbetsplatsen.

En undersökning från Wise visar att över 30 procent av medarbetarna vet inte vad de ska göra om organisationen utsätts för en IT-attack.

I skuggan av det alarmerande hotet som cyberbrott bör frågan tas på högsta allvar hos företagen.

Ett viktigt råd till chefen är att prioritera IT-säkerhet på ledningsgruppsnivå. Ett annat råd är göra en tylig strategi och policy och fokusera på internkommunikationen så det når ut till alla medarbetare.

Fokus bör också ligga på att utbilda nya och befintliga medarbetare och regelbundet träna på det ni har lärt er.

Tidningen Chef: Personal hot mot IT-säkerheten – 5 tips till dig som chef