DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Näringslivets tuffa krav på Kristersson

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Bild: Stina stjernkvist/SvD/TT

Näringslivet har högt ställda krav på Ulf Kristerssons nya regering. I centrum står arbetslinjen och energikrisen, skriver Di.

Energikrisens pekas ut som mest akut att hantera och inte bara de höga elpriserna här och nu. Lika viktigt, anser Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt näringsliv, är det att säkra den långsiktiga energiförsörjningen. Hans uppmaning till Ulf Kristersson är att inte enbart fokusera på kärnkraften, utan även på vindkraften.

– Vi kommer att behöva varenda kilowattimme vi kan få av fossilfri el. Arbetet med att undanröja hinder för kärnkraft och säkerställa förutsättningar för fortsatt vindkraftsutbyggnad måste inledas omedelbart, säger Jan-Olof Jacke till Di och understryker också att det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.

Näringslivets tuffa krav på Kristersson