ELKRISEN

Larmet: Europa står inför en industrikris

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. Bild: Christine Olsson/TT

Europa kan stå inför en industrikris och miljardinvesteringar i svensk industri är hotade, varnar industriföreträdare i DI.

Jan Moström, vd på gruvjätten LKAB, ser framför sig att vi kommer att ha ett par tuffa år framöver.

– Vi har ännu inte tagit alla konsekvenser av kriget mellan Ryssland och Ukraina vilket kommer att få delar av den tunga, elintensiva industrin att endera stänga ned eller i ett värsta scenario gå i konkurs. Det i sin tur riskerar att leda till en kraftfull nedåtgående spiral där vi får en krympande industri i Europa, säger han till DI.

Även Jacob Wallenberg, ordförande i Investor och Svenskt Näringsliv, menar att det är ett allvarligt läge. Han lyfter fram vikten av att Sverige skapar förutsättningar för att tillföra planerbar och fossilfri energiproduktion.

– Sverige måste få till ett balanserat energisystem med ökad distributionskraft, säger han till DI.

DI: Tungviktarna varnar för industrikris