BROTTEN MOT FÖRETAGEN

”Man fokuserar på det som det skriks högst om”

Bild: Sören Andersson

Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson oroas över felprioriteringar inom politiken när brotten mot företagen skenar.

– Man fokuserar på det som det skriks högst om, säger hon till DI och gör bedömningen att dödsskjutningarna gör att brotten mot företagen prioriteras ned.

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att brotten mot företagen alltjämt är ett stort problem. 46 procent av företagarna i undersökningen drabbades av brott under årets första halvår.

– Undersökningen bekräftar den bild som vi har sett tidigare. Men bekymret är att företagen inte upplever att brottsligheten tas på allvar, säger Karin Johansson till DI.

DI:s e-tidning: ”Vår röst behöver bli starkare. Men det är inte lätt när rubrikerna handlar om skjutningar och gängkriminalitet”