DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Exportföretag gynnas av svag krona

Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna.

Svensk exportindustri gynnas av den svaga svenska kronan. Skogsindustrin är en av vinnarna, uppger Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna för SVT.

Det har blivit dyrare att köpa saker från utlandet och att göra en utlandsresa för vanligt folk på grund av den svaga svenska kronan. Men samtidigt har det varit bingo för exportindustrin.

Detta är viktigt för Sverige som land, eftersom halva den svenska ekonomin är beroende av export. En vinnarbransch är skogsindustrin, uppger SVT.

Exportföretag gynnas av svag krona – gör jättevinster