DET SVENSKA LANTBRUKET

Rekordnota för svenska lantbrukare

Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

”Ökningen som vi sett i produktionskostnader saknar motstycke”, säger inköpsansvarig på Valio till DN.

Med rekordpriser på el, foder, gödsel och drivmedel rusar produktionskostnaderna för svenska jordbrukare. Enligt Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksorganisation, har kostnaderna för Sveriges lantbrukare ökat med 8 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol.

– Ökningen som vi sett i produktionskostnader saknar motstycke. Nu har vissa av kostnadsökningarna avstannat, men till exempel priset på vete är fortfarande dubbelt så högt som det var samma period förra året, säger Ilkka Pohjamo, inköpsansvarig på Valio, till Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter: Rekordnota för jordbruket “saknar motstycke”