DEN SVENSKA INDUSTRIN

Så ska tillgången på råvaror säkras

Regeringen har beslutat att införa en kreditgaranti för att säkra råvaruimporten till svensk industri. Bild: Carl-Johan Utsi / TT/Mostphotos

Som ett led i den gröna omställningen inför regeringen en kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror till industrin.

Under 2022 ska kreditgarantier upp till tre miljarder kronor kunna ställas ut för att säkra tillgången av råvaror till industrin föreslår regeringen, enligt ett pressmeddelande.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg säger i en kommentar, att en stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning är viktig för den svenska industrins konkurrenskraft och en nyckelfaktor för att åstadkomma en effektiv grön omställning av samhället.

Exportkreditnämnden, som är ansvarig myndighet, ska ta hänsyn till miljö, klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt innan krediter ställs ut.

– Den nya råvarugarantin skapar trygghet för företagens långsiktiga tillgång till kritiska råvaror, säkrar jobben och stärker Sverige, säger Anna Hallberg.

Pressmeddelande: Regeringen inför en råvarugaranti för att säkra tillgången av råvaror till svensk industri i den gröna omställningen