Bild: Jason Goodman on Unsplash

7 tips: Så växer företaget trots krånglande leveranskedjor

Leveransstörningar behöver inte betyda slutet för verksamheten. Den amerikanska nättidningen Entrepreneur tipsar om sju smarta strategier för att få företaget att växa trots störningar i leveranskedjorna.

Alla i samhället påverkas av att leveranser försenas eller uteblir på grund av pandemin och kriget i Ukraina. För ett företag kan det till och med vara en överlevnadsfråga.

Men med lite smart planering, framförhållning och en vilja att byta fokus kan du hålla verksamheten igång och även få den att växa medan störningar hanteras. Entrepreneur ger sju tips som stärker.

1. Få klarhet i situationen

Identifiera och försök att förstå grundorsaken till förseningen. Om försörjningskedjan bryts på grund av någon aspekt av pandemin håller det förmodligen i sig ett tag. Är det en enda nyckelleverantör som har tvingats stänga på grund av restriktioner går det kanske att lösa genom en annan leverantör.

En annan initial uppgift är att bedöma skadan som orsakas av förseningen för att sedan kunna ta fram en plan på hur skadorna ska mildras och hur inkomstströmmarna ska hållas flytande så mycket det går.

2. Ta reda på hur du går vidare

Nästa steg är att implementera en plan för att gå vidare så snart som möjligt. Fokusera inte på förseningen utan leta efter åtgärder som kan vidtas eller delegeras direkt.

Granska din orderhistorik, spåra leveranstider och andra mätvärden, och gör en prognos för hur framtida förseningar kommer att påverka företaget så att du kan planera framåt.

3. Kommunicera öppet

Det värsta du kan göra är att lämna kunder, anställda och andra intressenter i en situation där de är hänvisade till gissningar om leveranser, scheman och tidsramar. Kommunicera tydligt med alla som kan påverkas av problemen med din leveranskedja så att de har möjlighet att göra sina planer utifrån det.

4. Fokusera på andra aspekter

Fokusera på kundservice och andra aspekter av ditt företag som inte direkt påverkas av leveranskedjans problem. Det hjälper dig att bygga en mer lojal kundbas som kommer att hålla långt in i framtiden. Passa även på att förbättra dina affärsprocesser. Även de minsta förbättringarna kan ge en betydande ökning av resultatet.

5. Planera för framtida förseningar

Detta är sannolikt inte den sista gången vi ser störningar i globala leveranskedjor så tänk på att vidta åtgärder för att förhindra framtida förseningar. Se till att ha ett snabbt och effektivt system för att spåra leveranser till och från företaget.

Dra nytta av rabatter och nedläggningar för att öka lagret när företagets ekonomi och lagringskapacitet tillåter.

6. Håll de anställda motiverade

Uppdatera de anställda om hur förseningarna påverkar företaget. Kommunicera öppet och ärligt och håll dem informerade om eventuella förändringar samtidigt som du är positiv och optimistisk. Glöm inte att belöna dem för sitt hårda arbete i osäkra tider.

7. Ta hand om din fysiska och mentala hälsa

Ditt företag har aldrig behövt ditt ledarskap mer. Prioritera grundläggande egenvård, inklusive avkoppling och vila utanför kontoret för att varva ner och ladda.