DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Varningen: Fortsatt materialbrist 2023

Störningarna i varuförsörjningen kan nästa år leda till en BNP-förlust på 920 miljarder euro över hela euroområdet, varnar Accenture.

Problemen med varuförsörjningen kostade Eurozonens ekonomier 112,7 miljarder euro i BNP-förluster under 2021, enligt en rapport från Accenture. Likt många andra bedömare förklarar konsultföretaget det med pandemieffekter, som störningar i transporter och brister på material.

Nu har Rysslands invasion av Ukraina ytterligare förvärrat situationen.

När det gäller halvledare så förväntas situationen till exempel vara fortsatt allvarlig under 2023, enligt Accenture.

– Innan kriget förväntades varuförsörjningsproblematiken att avta under andra halvan av 2022. Nu väntar vi oss inte att det kommer att ske förrän 2023, eller till och med under 2024, beroende på hur kriget utvecklar sig, säger Fredrik Malmfors, Nordics Lead för Supply Chain på Accenture, i ett pressmeddelande.

Accenture: Störningar i varuförsörjningen kan kosta europeiska ekonomier upp till 920 miljarder euro 2023