DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Goda tider för företag i Medicon Valley - ”investeringarna rekordhöga”

Bild: Johan Nilsson/TT

Framtiden ser ljus ut för företagen i Medicon Valley, som i Öresundsregionen arbetar med läkemedel, bioteknik och medicinteknik, skriver Sydsvenskan.

Klustret av företag är större än man tidigare förstått, enligt Johan Wessman, vd för Öresundsinstitutet. Han har kartlagt sektorns utveckling i regionen. Sammanlagt arbetar idag 65 500 anställda i privata life science-företag i Öresundsregionen. Det innebär en ökning med 12 000 jobb på fem år.

– Samtidigt är investeringarna rekordhöga. Det innebär att Medicon Valley stärker sin ställning som Nordens största life science-kluster, säger Johan Wessman till Sydsvenskan.

Sydsvenskan: Företagen i Medicon Valley växer i accelererande takt