DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen tillsätter ny 3:12-utredning

Finansminister Mikael Damberg har gett en kommitté i uppdrag att ta fram förslag på hur 3:12-reglerna kan förenklas. Arkivbild. Bild: Paul Wennerholm/TT

Politik (TT)

Regeringen tillsätter en kommitté som ska utreda hur de så kallade 3:12-reglerna kan förenklas. Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, anser att förenklingar är välkomna men han framhåller att det är angeläget att skattesatsen i entreprenörsskattereglerna inte höjs.

De så kallade 3:12-reglerna handlar om särskilda regler för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag.

Reglerna brukar kritiseras för att vara komplexa och har under åren ändrats flera gånger.

Nu tillsätter regeringen en kommitté som ska utreda hur de kan förenklas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till Dagens Industri säger finansminister Mikael Damberg:

– Det här är inte en utredning som syftar till att dra in mer pengar till statskassan. Men om man ska förenkla systemet står det fritt för utredningen att diskutera om man behöver justera skattesatser för att ge utrymme för att göra det enklare i andra delar.

Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, understryker att det är angeläget att skattesatsen i entreprenörsskattereglerna inte höjs.

– Förenklingar är välkomna och den utredning regeringen idag aviserat sägs visserligen inte syfta till att ”dra in mer pengar”. Men det är illavarslande att resonemang förs om höjd skattesats. Den svenska entreprenörsbeskattningen kan bli ända upp till drygt 50 procent och som lägst 20 procent, vilket är högre än många konkurrentländer, säger han.

– Sedan ett antal reformer av entreprenörsskatten inleddes för drygt 15 år sedan har alltfler företagare upplevt regelverket som rimligare. Antalet anställda har ökat med 730 000 personer och statens skatteintäkter har vuxit kraftigt. För att komma tillrätta med Sveriges allvarliga problem med stort utanförskap behöver reglerna fortsätta förbättras men inte försämras i någon del, säger Johan Fall.

En förenkling av reglerna var en av punkterna i Januariavtalet, som aldrig blev av. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Johanna Ekström/TT