DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Svenskt och finskt näringsliv: Därför är Nato bra för företagen

Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson och Finlands Näringslivs ordförande Jaana Tuominen är överens om att de båda länderna bör bli medlemmar i Nato. ”Vår fred och vår självständighet bygger på samarbete”, skriver de på DI Debatt. Bild: Sören Andersson, Elinkeinoelämän keskusliitto

Sverige och Finland bör bli medlemmar i Nato. Den slutsatsen har Svenskt Näringsliv och systerorganisationen Finlands Näringsliv landat i, skriver organisationernas båda ordföranden på DI Debatt och i Helsingin Sanomat.

Organisationerna Svenskt Näringsliv och Finlands Näringsliv har kommit fram till att att länderna bör bli medlemmar i Nato.

”Vår fred och vår självständighet bygger på samarbete. Med ett finskt och svenskt medlemskap skulle alla nordiska länder tillsammans utforma ett starkt nordiskt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt företagande”, skriver Fredrik Persson, ordförande för Svenskt Näringsliv, och Jaana Tuominen, ordförande för Finlands Näringsliv EK.

De menar att de båda ländernas strategiska kapacitet behöver byggas tillsammans med andra demokratier. Samtidigt menar de att det är viktigt med en tydlig koppling mellan kapaciteten och ländernas innovativa förmåga.

”I de stora och avgörande frågorna råder en samsyn som är viktigare än någonsin. Det gäller i säkerhetspolitiken, men också bredare i det som rör relationerna mellan våra länder och vår förmåga till inflytande i EU”, skriver debattörerna och konstaterar att den finska och svenska samsynen också delas av andra.

Därför vill de att länderna ska vara med och bygga en allians.

”Vi ska fortsätta att utveckla vår konkurrenskraft, driva det europeiska samarbetet i riktning mot företagsamhet och innovation, och vi ska tillsammans ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen”, skriver Fredrik Persson och Jaana Tuominen.

DI Debatt: Stärkt säkerhet går hand i hand med en stark ekonomi

Helsingin Sanomat debatt: Vahva turvallisuus on vahvan talouden edellytys