DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Egenföretagare lite mer optimistiska

Egenföretagarna ser lite mer optimistiskt på farten i ekonomin än tidigare i år trots rapporter om stigande inflation och högre räntor, enligt SEB:s företagarindikator. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Egenföretagarnas optimism över utvecklingen stiger något för tredje månaden i rad. Men den är ännu klart mer dämpad än förra våren, enligt SEB:s företagarindikator.

Indikatorn mäter företagarnas förväntningar på omsättning, likviditet och arbetstid de kommande tre månaderna.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling ökar från 30 till 32 enheter, andelen som tror på en negativ utveckling är oförändrat 16 procent.

Indikatormåttet som SEB använder är skillnaden mellan de som tror på en positiv utveckling och de som tror på en negativ utveckling. I april ökar det från 14 till 16. I februari var det som lägst, 10.

Lars Larsson/TT