DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Carolina Brånby, expert digital policy, Svenskt Näringsliv och Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik, Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry

”Sverige måste satsa på säkra dataflöden”

Det behövs ett nytt dataöverföringsavtal mellan EU och USA, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i Dagens Juridik. 1,3 biljoner euro fram till 2030 står på spel.

Säkra och robusta dataflöden blir allt viktigare i en orolig tid. Det skriver Göran Grén avdelningschef Företagsjuridik, Svenskt Näringsliv och Carolina Brånby, expert digital policy, Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Dagens Juridik.

Osäkerhet kring hur data överförs på ett säkert sätt mellan USA och Europa lamslår företag, menar de och pekar på att om inget görs så kan Europa gå miste om 1,3 biljoner euro i tillväxt till 2030.

”Att hitta en balans mellan integritetsskydd och fria dataflöden är komplicerat. Men det svenska näringslivet behöver snarast klarhet i denna fråga. I den krissituation vi nu befinner oss i blir det extra tydligt hur viktigt det är att kunna bedriva handel och forskning med nära allierade. Därför måste ett nytt dataöverföringsavtal mellan EU och USA komma till stånd.”

DEBATT: ”Dataöverföring viktig för Europas konkurrenskraft”