E-HANDELNS UTVECKLING

Nästan två av tio varor handlas på nätet

E-handeln fortsätter att växa. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

Trots tuffa jämförelsetal växte e-handelns omsättning med 24 miljarder under 2021. Bland vinnarna märks dagligvaruhandeln och hemelektronikbranschen.

Ökningen ligger därmed på 20 procent jämfört med 2020 som i väldigt stor omfattning påverkades av coronapandemin. De nya årssiffrorna från Postnords e-barometer, visar dock på en tydlig förändring under 2021. Medan man såg ett starkt inledande kvartal uppnåddes en negativ tillväxt under fjärde kvartalet på -1,2 procent i takt med förändrade köpmönster i anslutning till pandemins utveckling.

"2020 var ett historiskt e-handelsår och det var inte enkelt att göra en prognos för 2021, men utvecklingen har varit imponerande även under detta år. Tillväxten innebär att e-handeln nu står för cirka 16 procent av den totala handeln", säger Arne Andersson, e-handelsrådgivare knuten till Postnord i ett pressmeddelande.

Mest växte dagligvaruhandeln, 35 procent, följt av möbler och heminredning (27 procent) och hemelektronik (23 procent).

E-handelsbarometern görs av Postnord i samarbete med Svensk digital och HUI Research och bygger på en rad olika konsumentundersökningar, gjorda av Sifo liksom en företagsundersökning. Totalt ingår 221 företag som säljer varor över nätet i mätningen.