HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Nya smällen i skogen kostar bolagen fem miljarder om året

Stjørdal 20200428.Illustrasjon: Dame i siluett i solnedgang ved Skatval Trøndelag. ModellklarertFoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod 20520 Bild: Gorm Kallestad

Skogsforsk gör bedömningen att kostnaden för skogsbruket, om Skogsstyrelsen skärper artskyddet för fåglar, landar på fem miljarder kronor om året.

Nu skärps rutinerna för skogsägare som avverkar skog. Det beskedet kom nyligen från Skogsstyrelsen.

Bland annat innebär skärpningen att skogsägare är skyldiga att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

Det får enorma konsekvenser för skogsbruket, enligt Skogforsks rapport: Med stor sannolikhet ett förbud för flera typer av skogsarbeten under den period då de flesta fågelarter häckar, menar rapportförfattarna.

Merkostnaderna och intäktsförlusterna beräknas bli mellan 4,7 och 6,2 miljarder kronor per år.

– Dessa kostnader är mycket höga, men det finns fler faktorer som kan vara ännu allvarligare. Ett exempel är den ökade risken för angrepp av skadeinsekter, eftersom den enda praktiskt tillgängliga bekämpningsmetoden för exempelvis granbarkborre innebär åtgärder under just häckningsperioden. Dessutom riskerar skogsnäringens attraktivitet som arbetsgivare att minska påtagligt eftersom man skulle omvandla ett stort antal åretruntarbeten till säsongsarbeten, säger Skogforsks forskningschef Magnus Thor i ett pressmeddelande.