BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Svensk brottslighet faktor till utlandsflytt

Flytta eller inte flytta? Danskar tvekar kring en eventuell Sverigeflytt. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Arbete (TT)

Brottsligheten i Sverige är numera en viktig orsak till varför svenskar kan tänka sig att flytta och jobba utomlands. Densamma får också nordisk arbetskraft att tveka inför en Sverigeflytt visar en ny undersökning.

Bakom den står Svenskt näringsliv som låtit Ipsos ställa arbetsmarknadsrelaterade frågor till en målgrupp i åldern 20–50 år med eftergymnasial utbildning.

Två resultat visar sig i undersökningen som gjordes i slutet av december:

På frågan i hur stor utsträckning brottslighet/otrygghet i Sverige kan bidra till att den tillfrågade kan tänka sig att lämna Sverige, svarar 28 procent i ganska/mycket stor utsträckning.

När danskar som kan tänka sig flytta till Sverige får frågan om olika hinder kring en flytt, seglar samtidigt brottslighet/otrygghet upp på en fjärdeplats där 23 procent svarar i ganska/mycket stor utsträckning.

Bland norrmännen är samma siffra 19 procent.

– Jag måste säga att det förvånar och oroar att brottsligheten kryper upp på listan varför man tvekar att flytta till Sverige eller för den delen – att svenskar kan tänka sig flytta från landet. Vi har svårt med kompetensförsörjning och här stärker inte möjligheten att rekrytera, säger Karin Johansson, vice vd för Svenskt näringsliv.

Olika svarsfrekvens

Svarsfrekvensen mellan de olika länderna skiljer sig samtidigt åt. För svensk del är det 34 procent medan Danmark 43 procent och Norge 72 procent. I alla länderna är dock antalet svarande över 1 000 personer.

Enligt Karin Johansson lyfter dock flera av företagen hon är i kontakt med just brottslighet där kostnaderna för det svenska näringslivet uppgår till mångmiljardbelopp.

– Det traditionella industriföretaget är kanske inte utsatt för rån och hot och skadegörelse men de är otroligt beroende av att kunna rekrytera folk. Det hör vi från stora företag i dag, det är ett problem.

Vädret en faktor

Bland de faktorer som dock ligger i topp återfinns bland annat "det svenska språket" (28 procent) och "svårt för medföljande att få sysselsättning i Sverige" (24 procent) bland danskar. Hos norrmännen handlar det i stället om för "låga löner" (48 procent) och "svårt att hitta arbete" (26 procent) som de största hindren.

När det gäller svenskar och utlandsflytt är det dock en anledning som väger överlägset tyngst gällande en utlandsflytt, nämligen bättre väder/klimat. Det svarar drygt 7 av 10. Hälften svarar samtidigt "bra för karriären".

TT: Blir det inte en höna av en fjäder kring brottsligheten om nu ändå väder är tyngsta faktorn?

– Fast då är det ju ändå så att vädret är det inte så mycket vi kan göra åt, brottsligheten kan vi ändå åtgärda.

Fakta

På frågan, skulle du kunna tänka dig att lämna Sverige och flytta utomlands för att arbeta svarade 76 procent ja och 24 procent nej.

På frågan: I hur stor eller liten utsträckning bidrar följande till att du skulle kunna tänka dig att lämna Sverige och flytta utomlands, svarade så här många procent "I ganska/mycket stor utsträckning":

Bättre väder/klimat utomlands 72%

Bra för karriären 54%

Höga skatter på arbete i Sverige 41%

Låga löner i Sverige 34%

Brottslighet/otrygghet i Sverige 28%

Familjeskäl 24%

Svårt att hitta boende i Sverige 16%

Bristande sjukvård i Sverige 17%

Svårt att hitta arbete som motsvarar min kompetens 16%

Svårt att hitta arbete i Sverige 15%

Den svenska kulturen 13%

Bristande utbildning/skola i Sverige 11%