BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Företagen – en resurs i kampen mot brotten

Polisen Victor Prästbacka och Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad, gläds åt den positiva utvecklingen i Överby. Bild: Jessica Gow/TT, Susann Haggren

Polis och kommun räcker inte till, också näringslivet är en resurs i arbetet med att förebygga och stoppa brott. Ett nytt samarbete där Svenskt Näringsliv deltar, ska ge nya verktyg och inspirera till att stoppa brottsligheten som tynger landets företag.

– Den där blå bilen som kört ett par varv i vårt industriområde, den känner jag inte igen. Låt oss hålla ögonen på den.

Så kan det låta i Munkfors när Nattövervakarna, som består av företagare och privatpersoner, gör en av sina rundor runt om i kommunen. Men det är också något som skulle kunna bli en vana på fler orter i landet.

Kriminaliteten och hur den ska stoppas räknas återkommande som en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna, vilket inte minst avspeglar sig i den politiska debatten. Även inom näringslivet ökar medvetenheten – och de egna bistra erfarenheterna – av en ökande otrygghet. De svenska företagens prislapp för kriminaliteten, allt från bedrägerier till inbrott och skadegörelse, har idag rusat till svindlande 42 miljarder och frågan är en av de mest prioriterade i Svenskt Näringslivs medlemsundersökningar. Men samtidigt är brottslighet riktad mot näringslivet knappt synlig i debatten och till del inte heller i statistiken.

– Det tyder tyvärr på att företagarens anmälningsbenägenhet är lägre än allmänhetens, vilket innebär ett stort mörkertal i polisens statistik över brott riktade mot näringslivet, säger Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Företagen viktig del av lösningen

Till del beror det på en besvikelse hos delar av näringslivet över att polisen inte tar brott mot företagen på samma allvar som övrig kriminalitet. Kanske finns också en övertro på att om polisen bara visade sig ute lite mer, så skulle det stävja i alla fall de enklare brotten som inbrott och skadegörelse. Men det existerar även en okunskap om vilka möjligheter som faktiskt finns för samarbeten med inte bara polisen i det förebyggande arbetet.

– Näringslivet är helt klart en underutnyttjad resurs när det gäller att stoppa brott. Företagen är inte bara brottsoffer utan också en viktig del av lösningen och det är ett tänk som vi undan för undan lyft fram, säger Carl Gynne, utredare på Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.

De outnyttjade resurserna ska nu väckas till liv i ett helt nytt samarbete som Svenskt Näringsliv varit med om att ta initiativ till och där Polisen, BRÅ, kommuner och länsstyrelserna ingår. Ett första steg är en gemensam skrift: ”Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet”. Den är späckad med fakta och tips om brottslighet och hur påfallande enkla åtgärder kan skapa ett förebyggande arbete. Men ambitionen är också att den ska vara ett redskap för att bryta de stuprör som finns, i små såväl som stora orter, mellan kommun och polis å ena sidan och näringslivet å den andra.

– Företagen har lämnats åt sitt öde allt för länge. Det är dags att landets kommuner tillsammans med polisen inkluderar de lokala företagen i det brottsförebyggande arbetet och visar att de bryr sig om företagens trygghet. Ring, gör företagsbesök, bjud in till dialogmöten, skicka ut enkäter. Sätten att ta kontakt är många, säger Susann Haggren.

Skriften har på kort tid fått god respons från alla inblandade och är redan en av de mest delade skrifterna på BRÅ’s hemsida.

– Uppenbarligen har många längtat efter den och framför allt velat veta mer om vad som kan göras för att stoppa kriminaliteten. Därför har vi satsat på att den ska vara fylld med goda råd, ge inspiration och fylla en tydlig funktion, säger Carl Gynne.

Att ge sig in i arbetet på att förebygga brott kan låta som en närmast oöverstiglig insats, särskilt för en företagare, fullt upptagen med att hålla verksamheten i gång. Och det handlar naturligtvis inte om att företagen ska ta över det som är och förblir polisens och kommunernas uppdrag.

– Egentligen är det inte så komplicerat. Vi har ju samma mål allihop, ett tryggare samhälle och då måste vi tänka att mitt problem inte är för litet, men då måste vi alla känna till de problem som tynger den enskilda orten, säger polisen Anna Rönnäng.

Carl Gynne håller med och pekar på just den lokala förankringen.

– Det är lätt att tanken på kriminalitet är detsamma som gängkrig och skottlossning i Stockholms förorter. Men för en mindre företagare ute i landet som drabbas av till exempel skadegörelse eller att arbetsmaskinerna tömts på diesel, är det den egna verkligheten som är viktig. Därför ska vi ha med näringslivet, både i den lokala lägesbilden och som en part i det brottförebyggande arbetet, de har den kunskap och de underlag som behövs för att bygga den systematik som vi eftersträvar.

”Vi är måna om säkerheten här”

I Munkfors i Värmland bygger kommunen, polisen och företagen just den systematik som är en viktig del i det förebyggande arbetet. Till del gick starten redan för närmare 20 år sedan när Nattövervakarna drog i gång efter initiativ av företag på orten som ville komma till rätta med mycket strul och skadegörelse som drabbade dem.

– Vi är en liten ort med cirka 3 700 invånare och drygt 200 företag och vi är måna om säkerheten här, säger Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef i Munkfors.

Under årens lopp har det minskat en del av buslivet och även stört en del händelser som troligen var på väg mot konkreta inbrott. Nu har ett nytt steg tagits i och med en helt ny tjänst på kommunens hemsida, öppen för alla som vill rapportera in olika händelser. Det bygger nu sakta men säkert upp en databas över tillståndet i kommunen.

– Utifrån den kan vi se mönster, vad som händer, var det sker och liknande. Med den kunskapen i ryggen kan vi sedan ha konkreta diskussionen med polis, räddningstjänst och näringsliv, fortsätter Birgitta Svensson.

Faktainsamlingen ligger i linje med den nya lagstiftning som träder i kraft den första juli 2023 där kommunerna får större ansvar i det brottsförebyggande arbetet, bland annat om att ha just aktuell lägeskoll. Det är en utveckling som Magnus Filipsson som driver en OK/Q8-mack i Munkfors uppskattar.

– Vi hade en del incidenter i höstas, skadegörelse och annat. Jag skrev om det på Facebook och fick respons direkt från kommunen med träff och diskussion. Det går inte att knyta näven i byxfickan och sucka över vad som sker, vi måste hjälpas åt för att få slut på ofoget, säger han.

Rapport: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet