DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Så får vi fart på Sverige”

Jens Hedström, chef för Region och marknad på Svenskt Näringsliv.

I stort sett alla anser att konkurrenskraft är något positivt, men ändå uppstår en debatt om det uppseendeväckande i att företag gör vinst, skriver Jens Hedström i en krönika.

Konkurrenskraft är ett begrepp som används flitigt. Ofta fristående, utan förklaring eller analys, som något allmänt bra, något vi behöver. Men vad är konkurrenskraft egentligen? Har vi alla samma bild av vad det är och vad som skapar det? Det är inte säkert.

I grunden handlar konkurrenskraft om att ett land har ett företagsklimat med bättre villkor än de länder som man jämför sig med. Helt enkelt att det är så bra att företagen kan bli framgångsrika och bedriva handel utanför landets gränser, med sina produkter och tjänster. Det handlar också om deras möjligheter att bedriva sina företag effektivt, utan alltför mycket regelkrångel och alltför höga skatter och avgifter. Det handlar helt enkelt om fri företagsamhet och en fungerande marknadsekonomi.

”Motsatsen till lönsamma företag är företag som måste säga upp medarbetare.”

Samtidigt som i stort sett alla i vårt land nickar instämmande till att konkurrenskraft är något positivt, briserar det en smula besynnerlig debatt om det uppseendeväckande i att företag gör vinst. Här verkar för övrigt många missat att vinstkrav är inskrivet i aktiebolagslagen. Samtidigt som motsatsen till lönsamma företag är företag som måste säga upp medarbetare, minska investeringarna och helt enkelt inte kunna bidra till utvecklingen på samma sätt.

I synnerhet för små och medelstora företag ter sig detta resonemang märkligt. Många är de som satt hus och hem i pant för att kunna starta sitt företag och våga tro på sina drömmar och planer. Kanske någon har gått in med en liten slant i ett tidigt läge och några andra med en större lite senare. Utdelning är när de kanske efter år av slit äntligen kan få åter lite av det man satsat i tid och eget kapital. Och utdelning används oerhört ofta till att investera i nästa nya lilla företag, som på så sätt får chansen att göra den ovan beskriva resan. Det är detta som är tillväxt, eller i alla fall en oumbärlig del av den.

”Företagandet är det enskilda som spelar allra störst roll för vårt lands utveckling och välstånd.”

Årets Företagardagar har titeln ”Så får vi fart på Sverige – kraftsamling för tillväxt och konkurrenskraft”. Här kommer vi att beskriva hur konkurrenskraften skapas, inte minst utifrån det nationella förutsättningarna, men även det internationella perspektivet. Vi har ju som bekant val till Europaparlamentet i år också, ett utmärkt tillfälle att utnyttja det växande intresset för EU och dess inre marknad.

Företagare från hela landet kommer också att träffa riksdagsledamöter för samtal kring olika teman, såsom bland annat regelförbättring, skatter, kompetensförsörjning och energi. Det är viktiga möten för båda parterna hur vi ska få fart på Sverige igen.

Framför allt kommer vi att understryka att företagandet är det enskilda som spelar allra störst roll för vårt lands utveckling och välstånd. På dessa dagar fyller vi på med fler fakta och argument för att kunna pressa fram ännu bättre reformer och företagsvillkor. För det är inte de som ser ner på företagande, och entreprenörskap som ska fylla begreppet med konkurrenskraft med innehåll – det är näringslivet.

Om krönikören

Jens Hedström är chef för Region och marknad på Svenskt Näringsliv.