DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Ett bättre företagsklimat är inget skrivbordsjobb”

Björn Lindgren, avdelningschef lokalt företagsklimat och SME på Svenskt Näringsliv.

Så kom den årliga rankingen Lokalt företagsklimat. Vårgårda står överst på prispallen för tredje året i rad. Grattis Vårgårda! Ni gör ett fantastiskt jobb för att det ska vara enkelt att driva företag i er kommun.

Som ansvarig för Lokalt företagsklimat får jag då och då frågan om det egentligen går att jämföra företagsklimatet i olika kommuner. Är det en objektiv sanning att det är bättre förutsättningar för företag i Vårgårda än i Danderyd, som i år kommer på andra plats i rankingen? Förresten, grattis även till Danderyd för en finfin placering!

Det finns så klart massor av faktorer som påverkar företagsklimatet. Det är lika självklart att faktorer betyder olika mycket för olika företag. Vissa faktorer bestäms inom EU, andra av regering, riksdag eller en nationell myndighet. En del faktorer har kommunen helt eller delvis rådighet över.

Lokalt företagsklimat tar sikte på den sista gruppens faktorer. Men inte ens där kan vi ta med alla faktorer som spelar roll för alla företag. Inför uppdateringen av Lokalt företagsklimat 2020 engagerade vi företagare, politiker, tjänstepersoner och ekonomer för att få en samlad bild av vilka faktorer som skulle prioriteras.

Metoden för att bygga upp rankingen inkluderar emellertid en justerande faktor som har extra stor vikt i rankingen. En tredjedel av rankingpoängen baseras på enkätfrågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen? Utgå ifrån hur du själv upplever situationen för dig och ditt företag i den kommun där du driver ditt företag.”

Jämför er med de rätta

Genom rankingen Lokala företagsklimatet kan kommuner jämföra sig med andra. Men bara för att man inte ligger etta, två eller tre behöver det inte vara allt för deppigt. För en enskild kommun är det kanske mer relevant att jämföra sig med kommuner som är mer lik den egna kommunen.

Det kan vara kommuner som geografiskt ligger nära, kommuner i samma kommungrupp eller kommuner som har liknande näringslivsstruktur. Munkfors ligger på plats 34 i årets ranking. Om de jämför sig med andra kommuner som liksom Munkfors tillhör kommungruppen "lågpendlingskommuner nära större stad" är de faktiskt bäst.

Det ger också vägledning för andra kommuner som vill förbättra sig. Det kanske inte alltid är kommunerna i den absoluta toppen som de främst ska hämta inspiration från utan från de bästa kommunerna som också är mer lika dem själva.

Ranking stimulerar mål och utveckling

Många kommuner sätter direkta mål mot vår ranking. Boden har till exempel satt ett mål att ha Norrlands bästa företagsklimat 2026. Det gillar jag verkligen för det visar att kommunen strävar framåt.

Fördelen med sådana mål är att de är väldigt tydliga och därför enkla att kommunicera i organisationen. De är också lätta att följa upp. Det finns även andra mål som också har sina fördelar men det är en diskussion för en annan krönika.

I stället tänkte jag dela med mig av det jag ser som framgångsrika kommuner gör för att lyckas. När vi analyser rankingen ser vi nämligen att det finns kommuner gör väldigt stora lyft. Ett exempel är Sollefteå som kom sist i rankingen 2013 och så sent som 2018 låg de på plats 279. Nu ligger de på plats 112.

Ett annat exempel är Karlskoga som låg på plats 247 år 2014 och i år ligger på plats 62. När vi tittar på de senaste tio åren kan vi hitta exempel som Karlskoga och Sollefteå runt om i landet. Det verkar vara så att det går att förbättra sitt företagsklimat oavsett var i landet kommunen ligger.

Vad gör de framgångsrika kommunerna?

För det första måste det finna en vilja att bli bättre. Med ett starkt engagemang från ledande politiker och tjänstepersoner finns det en grund att börja med.

Förändringen börjar med att identifiera de områden som behöver förbättras. Det är inget skrivbordsjobb! Ut och träffa företag, bjud in till dialogmöten och analysera de olika undersökningar som finns och egna verksamhetsdata. Ta fram en bruttolista med åtgärder.

Vissa saker på listan är enkla att åtgärda. Det finns inga ursäkter utan verkställ dem. Andra saker tar längre tid och det är kanske inte självklart vad som behöver göras. Stäm av med företagen igen, och den egna personalen som kan ha bra idéer.

Min erfarenhet är att två områden behöver fungera. För det första måste kommunens information till företagen och dialogen med företagen vara bra. Lika bra att kolla det på en gång. För det andra måste kommunen vara serviceinriktad i sina kontakter med företagen. Kommunen är i grunden till för sina medborgare och sina företag. Hjälp dem att göra rätt på en gång.

Ser vi på Vårgårda får de bäst betyg av alla kommuner på service och bemötande samt dialogen med företag. De är också tredje bäst på informationen till företagen.

Vårgårdas politiker och tjänstepersoner rankas också högst av alla politiker och tjänstepersoner i kommunsverige. Den belöningen kan ni njuta extra av för den är ni värda.