SVERIGES ENTREPRENÖRER

”Viktigare än någonsin att beslutsfattare lyssnar på företagare”

Ingen vet vilka utmaningar som väntar runt hörnet. Att ett välfungerande näringsliv är lösningen på mycket är dock något som vi kan vara säkra på både idag, imorgon och i framtiden. Det skriver Jens Hedström.

Att sia om framtiden är svårt. När vi nu går in i en lågkonjunktur är det ingen som med säkerhet kan säga hur länge den kommer att vara. Vi ser att risken för varsel ökar. Konkurser och rekonstruktioner av företag blir allt fler. Men en sak är säker, det finns all anledning att ta tillfället i akt och genomföra reformer som både löser långsiktiga och kortsiktiga samhällsproblem.

Det råder inte brist på utmaningar, varken i Sverige eller globalt. Klimatet och energiförsörjningen är två akuta frågor i vårt land liksom utanförskap och brottslighet. För samtliga gäller att de är både globala och lokala. Det finns dock lösningar på vår tids bekymmer, men inget kommer att vara möjligt utan företag och entreprenörer. När idéer omsätts i praktiken och företag startas för att förverkliga en innovation, då blir världen bättre. Här finns nyckeln till lösningar på de allra flesta utmaningar som vi står inför.

Det finns all anledning att ta tillfället i akt och genomföra reformer som både löser långsiktiga och kortsiktiga samhällsproblem.

När det kommer till hållbarhetsarbetet har företagen en avgörande roll att spela i omställningen. Mycket av lösningen ligger i tekniska innovationer som skapas av företag och entreprenörer. Sverige har varit långt framme i denna gren i många år, något vi ska vara stolta över och förvalta väl. Vårt land är till exempel världens tredje mest innovativa och det allra mest innovativa landet i EU enligt FN:s årliga ranking Global Innovation Index.

Det finns heller ingen motsättning mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt, snarare är tillväxten en förutsättning för att vi ska kunna minska utsläppen. Den fria marknaden med rätt spelregler är det bästa verktyget för långsiktig grön omställning.

Det finns förstås fler områden som visar vikten av företagande. När företagen går bra och vinsterna stiger skapas möjligheter att investera i nya innovationer eller att anställa fler personer. Häri ligger en av lösningarna på utanförskapet. Arbetsgivarna efterfrågar kompetens samtidigt som långtidsarbetslösheten är alldeles för hög. Här finns ett gap som måste slutas.

Synen på företagare måste utvecklas så att fler unga väljer entreprenörskap som en livsstil och karriär.

Ingen vet vilka utmaningar som väntar runt hörnet. Men att ett välfungerande näringsliv är lösningen på mycket kan vi vara säkra på idag, imorgon och i framtiden. Utifrån denna insikt blir det fundamentalt att bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och företagande skapas. Lagar, regler, skatter och annat som påverkar företagen måste formas så att det underlättar för fler att växa. I klartext betyder detta förstås sänkt regelbörda, lägre skatter och en stark omsorg om de generella villkoren för att driva bolag. Kriminaliteten som drabbar företag måste stävjas och synen på företagare måste utvecklas så att fler unga väljer entreprenörskap som en livsstil och karriär. En hållbar elförsörjning och likaså kompetensförsörjning. Helt enkelt en väl fungerande marknadsekonomi som grund för ett blomstrande företagsklimat.

Därför är det viktigare än någonsin att beslutsfattare lyssnar på företagare; vad de önskar för reformer och vad de vill och kan erbjuda för lösningar. I mitten av mars samlas 400 företagare och 100 riksdagspolitiker på Svenskt Näringslivs Företagardagar i Stockholm. Detta är ett ypperligt tillfälle att få till stånd en konstruktiv dialog om hur vi möter och tar oss ur dessa tider av kris.

Om krönikören

Jens Hedström, chef region och marknad på Svenskt Näringsliv.