BREXIT

”Nu vet vi hur mycket britterna förlorat på Brexit”

Brexit blev dyrt för Storbritannien. Och nu börjar britterna prata om ett återinträde. Det skriver Janerik Larsson.

Då och då stöter man i svensk debatt på EU-kritiska röster som ställer frågan om det inte vore dags för Sverige att lämna unionen.

Ett perspektiv på den frågan är Brexit.

Fareed Zakaria, programledare på CNN och kolumnist i Washington Post, har funderat på det brittiska ekonomiska eländet och har ett recept: Storbritannien borde åter bli medlem i EU.

Bloomberg Economics beräknar att UKs BNP ligger 4 procent under vad man skulle haft om man fortsatt som EU-medlem. Nu drabbas handelsvolymen och investeringarna och därmed BNP.

Opinionsundersökningar visar att britterna i allt högre grad inser att det var ett misstag att lämna och att man därför borde ansöka om återinträde.

Premiärminister Rishi Sunak var anhängare av Brexit och Zakaria noterar att Suniak därför fortsatt ägnar sig åt en tom retorik om hur bra utträdet var för landet.

Kolumnisten Nick Cohen har granskat den brittiska Brexit-diskussionen i en intressant krönika. Det konservativa partiet förnekar, skriver han, att landet är i sin värsta utförsbacke på 250 år. Inte vid någon tidpunkt sedan den industriella revolutionen har brittisk ekonomi gått så dåligt.

Undersökningar visar att britterna i allt högre grad inser att det var ett misstag att lämna och att man därför borde ansöka om återinträde.

Tim Harford i Financial Times konstaterar att britternas levnadsstandard nu är 40 procent lägre än vad den annars skulle varit.

Två forskare, Nicholas Crafts and Terence C. Mills, har i en vetenskaplig tidskriftsartikel konstaterat att nedgången i produktiviteten under senare år är unik.

Så långt är bilden alltså otvetydig. Men varken torypartiet, som förde landet ur EU, eller labourpartiet är idag berett att påbörja en seriös debatt om eländets orsaker eller hur man ska föra landet tillbaka till en sund ekonomi.

Margaret Thatcher såg till att det blev ordning på 80-talet men en ny Thatcher ser ännu inte ut som en möjlighet. Nu är vi tillbaka till de omfattande strejker som förde henne till makten 1979.

Det finns givetvis även andra förklaringar är Brexit till läget i Storbritannien men det är helt klart att det hade varit bättre att stanna kvar och arbeta för en sund EU-politik. Nu styrs EU av franska och tyska politiker som tycks föra unionen i en riktning som förmodligen inte leder till en stabil ekonomisk framtid.

Den roll britterna spelade i EU har lämnat ett stort tomrum.

Om krönikören

Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har en lång bakgrund inom näringslivet och skriver gärna om internationell politik. Larssons bok om näringslivets långsiktiga opinionsbildning ”Det långa loppet” (Ekerlids förlag) utkom 2021.