KRIGET I UKRAINA

Säpo om cyberhotet: "Mycket aktivitet"

Säpochefen Charlotte von Essen beskriver hotet från främmande makt som "bredare och mer komplext än tidigare". Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ukrainakriget (TT)

Regeringen satsar 40 miljoner kronor på en informationskampanj för att stärka cybersäkerheten med anledning av kriget i Ukraina.

– Hotet från bland annat främmande makt är både bredare och mer komplext än tidigare, säger Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen till TT.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska i samverkan med polisen genomföra informationskampanjen. Planeringen påbörjas omedelbart, berättar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) på en pressträff.

– Den är riktad till allmänhet och företag om vad var och en av oss kan göra för att stärka vår egen informations- och cybersäkerhet, säger han.

Brett och komplext hot

Trots det allvarliga läget finns det enligt Charlotte von Essen på Säpo på kort sikt inget förhöjt hot mot Sveriges inre säkerhet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

– Men det betyder inte att det inte finns ett hot mot Sverige. Vi har länge påpekat att hotet från bland annat främmande makt är både bredare och mer komplext än tidigare. I det hotet ingår cyberangrepp, säger hon.

TT: Förekommer det aktivitet nu som ni kopplar till Ukraina?

– Vilka aktiviteter vi i detalj ser eller vilka åtgärder vi vidtar i den operativa verksamheten kan jag inte gå in på.

TT: Vilka potentiella mål för en cyberattack finns det i Sverige?

– Generellt finns det en bredd i det man är intresserad av. Det kan handla om den militära sektorn men också den civila sektorn, där det kan röra elförsörjning, forskning och utveckling, våra beslutsfattare och så vidare, säger Charlotte von Essen.

Intensifierat samarbete

Samarbetet med utländska säkerhetstjänster och andra samarbetspartners har intensifierats, enligt Säpochefen.

– Vi ser aktiviteter hela tiden och vi ser mycket aktivitet på cyberområdet i vår omvärld, och läget förändras väldigt snabbt.

Joakim Magnå/TT