KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Lösningar i fokus i ny klimatrapport

Det ryker från ett koleldat stålverk i östra Indien. Förbränningen av fossila bränslen är den största boven bakom den globala uppvärmningen. Arkivbild. Bild: Altaf Qadri/AP/TT

Klimat (TT)

Hur stora är utsläppen av växthusgaser, var kommer de ifrån och vilka möjligheter finns att begränsa dem?

Det är temat för rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC släpper senare i dag.

Rapporten sammanfattar det vetenskapliga kunskapsläget och är den tredje som publiceras inom ramarna för den pågående sjätte kunskapsutvärderingen från IPCC.

Den första delrapporten konstaterade att klimatförändringen har observerats över hela världen, att den är snabb och att den intensifieras. Att det hotar såväl människors som planetens hälsa betonades i den andra delrapporten som också varnade för bristande anpassning till den nya verkligheten.

En nyhet i måndagens rapport är ett kapitel som tittar på sociala aspekter på efterfrågan och vad som motiverar enskilda individer, samhällen och företag att ändra sina beteenden och konsumera mer ansvarsfullt.

Sofia Eriksson/TT

Fakta

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) etablerades 1988 på initiativ av FN:s generalförsamling. Syftet var att förse beslutsfattare med regelbundna och heltäckande vetenskapliga bedömningar av klimatförändringar – i en tid då det blev ett mer allmänt problem runt om i världen.

IPCC bedriver ingen egen forskning, utan rapporterna sammanställer den senaste vetenskapen kring klimatförändringarna. Det finns tre arbetsgrupper som publicerar varsin rapport inom varje kunskapsutvärderingscykel. Den första belyser det naturvetenskapliga kunskapsläget, den andra klimatförändringarnas effekter på planet och samhälle och den sista möjliga lösningar.

Rapporterna måste vara policyrelevanta men ändå neutrala och ger inga policyförslag. Nya kunskapsutvärderingar görs vart femte till vart sjunde år.

195 länder är medlemmar i IPCC.