DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Linde i avslutande Natosamtal

Utrikesminister Ann Linde och statsminister Magdalena Andersson vid förra veckans Natotoppmöte i Madrid. Arkivfoto. Bild: Henrik Montgomery/TT

Nato (TT)

Nato välkomnar sin nya militära befälhavare, samtidigt som Sverige och Finland håller anslutningssamtal i Bryssel. Under tisdagen ska allt skrivas under.

Efter förra veckans uppgörelse i Madrid, som gjorde att Turkiet drog tillbaka sitt veto, håller Sverige och Finland i dag sina formella anslutningssamtal på Natohögkvarteret i Bryssel.

"Reser till Natos högkvarter i Bryssel för att leda den svenska delegationen vid anslutningssamtalen i dag. Deltar även vid Nordatlantiska rådets möte (NAC) i morgon när Sverige och Finlands anslutningsprotokoll väntas undertecknas av Natos 30 medlemmar", skriver utrikesminister Ann Linde (S) på Twitter.

Samtalen är i praktiken en formalitet eftersom både Sverige och Finland uppfyller de krav som Nato ställer på ett blivande medlemsland. Desto viktigare blir i stället morgondagens undertecknande. När det har gjorts räknas länderna som "inbjudna medlemmar" – invitee på Natospråk – med full rätt att delta i samtliga Natomöten, dock tills vidare utan rösträtt.

Nästa steg är sedan att formella godkännanden från alla 30 Natoländers parlament, vilket beräknas kunna ta mellan några månader och upp till ett år.

Parallellt har i dag Nato haft vaktombyte på alliansens tyngsta militära post, Saceur – högsta militära befälhavare i Europa.

Flygvapengeneralen Tod Wolters ersätts nu av armégeneralen Chris Cavoli. Båda är från USA, precis som alla Saceur varit sedan fältmarskalk Dwight Eisenhower blev förste innehavare av posten år 1951.

– Jag vet att du kommer att leva upp till de utmaningar och möjligheter vi står inför, inte minst när vi förbereder oss för att välkomna Sverige och Finland i vår allians, två nya Natoländer med formidabla militära styrkor och kapaciteter, hälsar Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till Cavoli vid en ceremoni på Natos militära högkvarter i Mons i södra Belgien.

Wiktor Nummelin/TT