DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Drygt 100 fick grönt ljus för friskola

Tillstånd för ny friskola har godkänts i 40 kommuner. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Utbildning (TT)

Mindre än hälften av årets ansökningar om att starta eller bygga ut friskola har godkänts av Skolinspektionen.

Av de 223 ansökningarna fick 107 grönt ljus. De flesta av dessa är handlar om verksamhet i Storstockholm och inom en skolkoncern.

Utöver ett antal avskrivna ärenden (exempelvis om ansökan återtagits) har 75 ansökningar fått nej, det vill säga avslag.

Den vanligaste orsaken till avslag är att Skolinspektionen underkänt elevprognos och ekonomiska förutsättningar. Men åtta ansökningar har blivit underkända i det som kallas ägar- och ledningsprövning. Det innebär att Skolinspektionen bedömt att de sökande saknar erfarenhet och/eller inte är lämpliga att driva skolverksamhet.

Anna Lena Wallström/TT