DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Sänkt skatt på lön, pension och flyg övervägs

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) när hon överlämnade vårändringsbudgeten till riksdagen i förra veckan. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Politik (TT)

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar inför höstens budget.

Bland annat sänkt skatt på lön, pension och på flygresor.

Finansdepartementet skickade på måndagen ut en rad skatteförslag för synpunkter inför statsbudgeten för 2025.

I ett pressmeddelande uppges att förslagen kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Det understryks att det inte är säkert att de fyra partierna väljer att gå vidare med dem.

Det beror bland annat på "det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet", står det.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) uppger att skatteförslagen bland annat fokuserar på att stötta hushållen.

Ett förslag innebär ett förstärkt jobbskatteavdrag för 8,1 miljarder kronor. Det skulle innebära i snitt 1 900 kronor i lägre skatt per år för dem som omfattas.

"Titta på tillväxtreformer,"

För dem som fyllt 66 år före årsskiftet föreslås ett förhöjt grundavdrag för totalt 1,8 miljarder, vilket innebär i snitt 1 100 kronor i lägre skatt per år för dem med pensions- eller arbetsinkomster.

Sedan tidigare är det klart att det ska införas separata tak för rot- och rutavdrag under andra halvåret i år. Nu föreslås separata tak även efter 2024.

Flygskatten, som infördes för att få ned flygets klimatpåverkan, föreslås sänkas med 39–259 kronor per passagerare beroende på slutdestination. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som annars skulle gällt för 2025.

Liberalerna har sina prioriteringar klara inför budgetförhandlingarna.

– Vi måste börja titta på tillväxtreformer, företagens kompetensbehov och på klimatomställningen, säger den ekonomiskpolitiska talespersonen Cecilia Rönn.

Tuffa förhandlingar

Ett förslag för att företag lättare ska attrahera kompetent internationell arbetskraft är att fler ska omfattas av expertskatt. Ett annat förslag för företag är att utvidga det så kallade växa stödet, så att arbetsgivaravgiften sänks för de två första som anställs, till skillnad från en i dag.

Ytterligare ett förslag är att slopa indexering av energiskatt på el permanent, vilket enligt Rönn, är viktigt för elektrifieringen. Skattesatsen skulle, om förslaget genomförs, ligga kvar på 2024 års nivå, det vill säga 42,8 öre per förbrukad kilowattimme. Förslaget beräknas kosta statskassan 0,9 miljarder 2025.

Däremot är Liberalerna inte förtjusta i sänkt flygskatt.

Rönn räknar med tuffa förhandlingar, eftersom väntade stora utgiftsökningar åren framöver, inte minst i försvaret, sätter gränser för vad som kan genomföras.

Peter Wallberg/TT

Fakta

Jobbskatteavdraget förstärks med 8,1 miljarder kronor

Det förhöjda grundavdraget för de som fyllt 66 år under 2024 förstärks med 1,84 miljarder

Flygskatten sänks med 39–259 kronor per passagerare beroende på slutdestination

Separata tak för rot- och rutavdrag även efter 2024

Slopad indexering för energiskatt på el, som föreslås ligga kvar på 2024 års nivå

Lägsta ersättningsnivån för att få expertskatt sänks från två prisbasbelopp till ett och ett halvt per månad

Utökad skattenedsättning för jordbruksdiesel ska gälla under 2025

Nedsatt arbetsgivaravgift för de två första som anställs i enmansföretag, s k växa stöd

Höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare från en ideell förening

Källa: Finansdepartementet