DE KRITISKA RÅVARORNA

IKEM: Välkommet att regeringen vill utreda gasförsörjningen

Malin Johansson är ansvarig för energi- och klimatfrågor på branschorganisationen IKEM. Bild: Bengt Säll

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Sveriges försörjningstrygghet på gasområdet ser ut. Inte en dag för tidigt, anser branschorganisationen IKEM. ”Hela samhället är beroende av gasen”, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatfrågor, i ett pressmeddelande.

Sverige har haft en förhöjd krisnivå för naturgasförsörjning sedan juni 2020, och enligt Innovations- och kemiindustrierna är risken för gasbrist överhängande. Därför är det väldigt välkommet att regeringen nu har initierat en översyn, menar branschföreningen.

– Innovations- och kemiindustrin, och i förlängningen hela samhället, är beroende av gasen. Våra medlemsföretag behöver gasen som råvara. Den är en förutsättning för kemikalieproduktionen, bland annat för livsmedelsförsörjning och rening av dricksvatten, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på IKEM.

Pressmeddelande: IKEM välkomnar regeringsuppdraget om översyn av svensk gasförsörjningstrygghet