DEN SVENSKA SÄKERHETEN

IKEM: Patrullering av Östersjön räcker inte

Malin Johansson, energi- och klimatansvarig, IKEM. Bild: Bengt Säll

Östersjön och delar av Nordsjön ska patrulleras med örlogsfartyg med anledning av en ökad hotbild mot kritisk infrastruktur. Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, kräver mer av regeringen för att säkra svenska gaslager.

Regeringen meddelade under tisdagen kväll att ett 20-tal örlogsfartyg ska bevaka Östersjöns och Nordsjöns kritiska infrastruktur efter beslut av Joint Expeditionary Force, JEF, ett försvarssamarbete mellan 10 olika länder. IKEM, som representerar de samhällsviktiga och gasberoende industrierna, menar att det är otillräckligt.

– Staten behöver skaffa en ordentlig försäkring för att säkra svensk gasberedskap. Industrin behöver molekylen i gasen som råvara, bland annat för att rena dricksvatten och för vår livsmedelsförsörjning. Sverige har till skillnad från många andra länder endast ett gasnät vilket gör vår försörjning mycket sårbar, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig, IKEM, i ett pressmeddelande.

IKEM: Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg