KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Massiv utbyggnad av kärnkraften: ”Helt avgörande för att det här ska fungera”

STOCKHOM, SVERIGE 20231116Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under en pressträff där man presenterar nyheter på kärnkraftsområdet.Foto: Lars Schröder / TT / Kod 12060 Bild: Lars Schröder/TT

Politik (TT)

Tidöpartierna är överens om ett nytt tillägg i Tidöavtalet – en färdplan för ny kärnkraft.

– I dag tar Sverige ännu ett steg för ny kärnkraft, säger Ebba Busch (KD) på en pressträff.

Färdplanen slår fast att ny kärnkraft med totalt effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer ska vara på plats senast 2035.

Därtill ska en massiv utbyggnad av kärnkraft ske till 2045.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) anser att kärnkraften är avgörande för att klara klimatutmaningen och elektrifieringen.

– Vi har för avsikt att fördubbla energiproduktionen inom 25 år. Det handlar dels om sol, vind och vatten, men kärnkraften är helt avgörande för att det här ska fungera och bli verklighet, säger han.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) konstaterar att staten behöver finnas med och ta en ekonomisk aktiv roll för att mer kärnkraft ska komma plats.

– Det finns många risker med den här typen av mycket stora och omfattande investeringar. Här vill den som bygger också vet att risken kan delas av fler, säger Svantesson.

Hur det ska gå till ska regeringen återkomma till när det är utrett, enligt finansministern.

– Det är en stor och viktig fråga och får vi inte det här på plats ser vi inte heller att vi kommer att få investeringar på plats, säger hon.

Regeringen har också beslutat om en kärnkraftssamordnare, som ska driva på åtgärder för att färdplanen ska kunna genomföras. Vem personen blir ska regeringen återkomma till inom kort.

– Den är tänkt att fungera lite som Q fungerar till James Bond, det vill säga kunna komma fram till de nya smarta verktygen som gör det möjligt, att inte rädda världen kanske, men klara den gröna omställningen, säger Ebba Busch.

Välkomnas av branschföretagen

Regeringens besked välkomnas av Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

– Bara omställningen i innovations- och kemiindustrin kommer innebära en elförbrukning som motsvarar all den hushållsel som används i dag. Vi välkomnar initiativet men menar att regeringen borde kunna sätta ett ännu mer ambitiöst mål. Varför inte tre storskaliga reaktorer senast 2030? säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen ser positivt på att staten nu går in och tar en del av det finansiella ansvaret för satsningen på kärnkraft.

– Självklart ska staten ta ansvar för elsystemet och dess utbyggnad. Elsystemet borde vara ett riksintresse menar vi. En annan viktig del är att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på IKEM.

Även SKGS ser positivt på dagens besked om en färdplan för ny kärnkraft.

– Ett väl fungerande kraftsystem som kan leverera el till en konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för klimatomställning och för att säkra såväl befintliga 800 000 industrijobb som de tillkommande 50 000 jobb som den gröna omställningen kan skapa i Sverige. Alternativet är uteblivna industrisatsningar och minskad välfärd, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Johan Bruce välkomnar både att elmarknadens aktörer får tydliga mål om nya reaktorer att förhålla sig till, och att staten går in och står för en del av kostnaden.

– Ett väl fungerande kraftsystem en viktig infrastruktur och en förutsättning varför ett modernt samhälle. Staten har ett särskilt ansvar för att säkerställa att denna infrastruktur finns på plats. Det är därför välkommet att staten nu går in och tydligt tar en aktiv roll för att dela de ekonomiska riskerna, säger han.

Det är ett välkommet och tydligt besked som kan öka tempot för att få till så mycket fossilfri elproduktion som möjligt, enligt Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

– Det är helt avgörande för att klara klimatomställningen, säger han.

– För att lyckas med den klimatomställning som politiken har beslutat om och som näringslivet nu investerar mot, måste staten ta en tydlig roll i att skapa förutsättningar för investeringar. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen.

Färdplanens innehåll:

  • En kärnkraftssamordnare tillsätts
  • Statens finasiella ansvar tydliggörs genom en riskdelningsmodell
  • Ny kärnkraft med total effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer senast 2035
  • Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045

Källa: Regeringen

Pressmeddelande: IKEM välkomnar initiativen för mer kärnkraft