KLIMATOMSTÄLLNINGEN

SD svänger – ställer sig bakom klimatmål

Regeringen och SD har efter förhandlingar enats om en ny överenskommelse kring klimatpolitiken. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Tidöpartierna har förhandlat fram en ny gemensam klimatpolitik.

Uppgörelsen innebär bland annat att SD ställer sig bakom Sveriges mål om nollutsläpp till 2045.

– Hela regeringsunderlaget står nu till skillnad från tidigare bakom Sveriges klimatmål, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på en pressträff.

Tidöpartierna kommer gemensamt att arbeta för att Sverige ska nå netto noll 2045, säger hon.

– Samtliga partier i regeringsunderlaget ställer sig även bakom de nationella etappmålen, som är viktiga kontrollstationer längs vägen, säger Pourmokhtari.

Hon konstaterar att detta är viktiga förutsättningar i arbetet med regeringens kommande klimathandlingsplan.

"Måste tolereras"

Uppgörelsen innebär att alla partier i riksdagen nu står bakom Sveriges klimatmål.

Överenskommelsen slår fast att klimatpolitiken ska utgå från tre principer: den ska ha ett internationellt perspektiv med fokus på globala utsläppsminskningar, den ska bygga på teknikutveckling med mer fossilfri el och den ska förenas med ekonomisk tillväxt.

– Klimatpolitiken ska vara effektiv, den måste tolereras av medborgarna och skapa incitament för jobb och tillväxt. Vi ska inte ha en nedstängningspolitik, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson.

Arbetet med att se över klimatpolitiken fortsätter, fortsätter han.

– Det kommer att ske en översyn av etappmålen och det klimatpolitiska rådet kommer också att få nya uppdrag.

Vill förändra 2030-målet

I etappmålen ingår bland annat transportmålet för 2030, som regeringens utredare John Hassler vill ersätta med ett nytt mål fokuserat på elektrifiering.

– Vi tycker att det är bra att man ska se över det, och vill man se över nånting så strävar man väl efter att förändra, säger Kinnunen.

TT: Hur stor eftergift är det för SD att ställa upp på 2045-målet, som ligger väldigt långt fram i tiden?

– Ja, eftergifter... Jag tycker att det är en bra överenskommelse för Sverige och för samarbetspartierna i grunden, säger Kinnunen.

Han anser att den europeiska lagstiftningen blivit viktigare.

– Som jag ser det när man fasar ut utsläppsrätterna och ansvarsfördelningsförordningen så kommer man styra till nettoutsläpp den vägen.

Näringslivet: En betydelsefull signal

Svenskt Näringsliv välkomnar att det finns en bred politisk uppslutning kring klimatmålen, säger vd:n Jan-Olof Jacke i en kommentar.

– Det är en betydelsefull signal till näringslivet som nu arbetar med att genomföra omställningen.

– Det är positivt att regeringen visar på vikten av bibehållen konkurrenskraft och näringslivets ledande roll i klimatomställningen.