DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Billström pekar ut datum med Sverige i Nato

Utrikesminister Tobias Billström (M). Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Utrikesminister Tobias Billström (M) pekar ut den 28–29 november som datum då Sverige kan vara med i Nato.

– Detta är tidsramen, om man ska utgå från Stoltenbergs tidsangivelser, då den här processen ska slutföras, säger han.

Tobias Billström gläds över måndagens besked att Turkiets president Erdogan lämnat in den svenska Natoansökan till parlamentet.

– Det är naturligtvis glädjande. Det här är det första steget av tre. Det går nu till parlamentet för sakbehandling och omröstning och därefter går det tillbaka till president Erdogan för ett slutgiltigt undertecknande, och sedan är det färdigt.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har i ett internt brev till Natos medlemsländer pekat ut ett utrikesministermöte i november då han förutsätter att Sverige är medlem.

Pekar ut nästa månad

Även Tobias Billström tar upp detta datum nästa månad, det vill säga 28–29 november.

– Detta är tidsramen, om man ska utgå från Stoltenbergs tidsangivelser, då den här processen ska slutföras, säger han.

Dessförinnan ska det turkiska parlamentet ha ratificerat ansökan och Sveriges dokument ska vara deponerade av Sverige hos det amerikanska utrikesdepartementet.

– Jag vill inte spekulera kring tidsramen, men om Natos generalsekreterare har skickat ett brev och deklarerat att vi ska vara medlem i slutet på november på det här sedan tidigare beslutade utrikesministermötet, då är det de här veckorna vi pratar om, säger Billström.

Ungern inte sist

Han vill inte spekulera om vad det skulle innebära om den svenska flaggan inte hissas intill de andra Natoländernas då.

Billström konstaterar i stället att dynamiken ändrades i samband med Natos toppmöte i Vilnius i somras, från att Turkiet, Sverige och Finland hade en överenskommelse så var nu även Nato inblandat.

– Nato har väldigt tydligt klivit fram i den här processen och det tycker jag talar för sig själv.

TT: Vad förväntar du dig av Ungern nu?

– Ja, det ungerska beskedet har lämnats vid upprepade tillfällen, att man inte vill vara sist i den här processen. När nu ratificeringsprocessen inleds i Ankara så utgår vi därför från att samma sak sker inom kort i Budapest.

– Det enda som återstår är slutvoteringen. Det står för övrigt också på det ungerska parlamentets hemsida, och en slutvotering kan genomföras tämligen omgående.

Möjlig F-16-affär?

Billström har inte haft någon omedelbar kontakt med sina turkiska kollegor i samband med Erdogans beslut på måndagen, utan säger att Turkiet har varit tydligt i att man haft för avsikt att inleda ratificeringsprocessen i oktober och att så nu också sker.

TT: Får vi se en F-16-affär offentliggörs också inom kort?

– Det har varit ett tydligt besked från den svenska regeringen inom den här processen att alla sådana frågor är något som berör de stater som är intresserade av att köpa respektive sälja planen, och i den gruppen ingår inte Sverige. Vi har ju Gripen som bekant.

TT: Men kan vi ändå vänta oss något offentliggörande från amerikanskt eller turkiskt håll i det avseendet?

– Det är ingen idé att spekulera i detta utan det här är en fråga som USA:s president varit tydlig med rör tre stater: Turkiet, Grekland och USA.

Niklas Svahn/TT