HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Skadesvamp angriper tallbestånd

Contortatall angripen av svamp. Bild: Skogsstyrelsen/TT

Två nya former av skadliga svampangrepp har konstaterats på contortatallen i Sverige, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

"Såklart är det oroande eftersom vi behöver vitala och friska skogar", säger Nils Frank, skogskonsulent på Skogsstyrelsens distrikt i Gävleborg, regionen där angreppen upptäcktes.

Det rör sig om dels om svampen Diplodia som tidigare hittats på vanlig tall men som nu också konstaterats på ett contortabestånd utanför Hudiksvall. Beståndet var även angripet av Sydowia, en svamp som är vanligt förekommande sedan tidigare men som nu även visar sig kunna orsaka skador på contortan.

Contortatallen är ett trädslag från Nordamerika. Den började planteras i stor skala i Sverige för omkring 50 år sedan. Den växer snabbare än vanlig tall och finns på fem procent av landets skogsareal. Skogsägare uppmanas nu se över sina bestånd.