Strömmer: Bekräftar att vi är rätt ute

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Bild: Christine Olsson/TT

Den danska regeringen lägger fram ett lagförslag som ska förbjuda koranbränningar. I Sverige är Socialdemokraterna skeptiska till att se över ordningslagen medan regeringen anser att det danska beskedet understryker att en utredning av lagen är rätt väg.

Danmark har föreslagit att under hösten förändra sin straffrätt för att kunna stoppa koranbränningar.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) blev inte överraskad av beskedet.

– Det bekräftar, som jag ser det, att regeringen fattade rätt beslut i fredags när vi initierade en översyn av vår lagstiftning.

Regeringen tillsatte då en utredning av ordningslagen för att se om koranbränningar skulle kunna begränsas med hänvisning till hot mot rikets säkerhet.

Den danska regeringen lade på fredagen fram ett förslag om ett förbud mot "olämplig behandling av föremål med religiös betydelse för ett religiöst samfund". Förbudet ska inte bara omfatta Koranen utan också andra religiösa skrifter, som Toran och Bibeln.

– Om vi skulle göra en motsvarande operation här så skulle det bli ett långtgående intrång i yttrandefriheten, säger Strömmer.

Han säger att länderna har olika förutsättningar beroende på grundlagsstiftning.

– Varje vägval rymmer sina styrkor och svagheter. Vi kommer att titta på andra länder som liksom vi har en ordningslagstiftning men saknar långtgående generella förbud mot att skända religiösa skrifter.

Andersson: Måste tydliggöra

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kräver efter det danska beskedet att regeringen kallar till partiledarsamtal för att diskutera frågan.

– Regeringen måste tydliggöra hur de kan garantera Sverige och svenska folkets säkerhet i en sådan situation, säger Magdalena Andersson på en presskonferens.

Enligt S-ledaren utgör det danska lagförslaget ytterligare en risk för säkerheten i Sverige. Det innebär att världens blickar riktas extra mycket mot oss, enligt Andersson, och att risken för terrorattentat kan öka.

– Hittills under den här krisen har Sverige och Danmark kunnat ta rygg på varandra. När Danmark ändrar lagen står Sverige ensamt kvar.

Hon vill däremot inte specifikt ta ställning till det danska lagförslaget.

Alla partier deltar

För svensk del ska en bred parlamentarisk grupp med företrädare för alla riksdagens partier knytas till utredningen av ordningslagen.

– Vi går in med stor skepsis i den parlamentariska arbetsgruppen, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– En ändring i ordningslagen skulle kunna göra att främmande makt eller utländska terroristgrupper får stort inflytande över vad man får säga och vilka demonstrationer man får ha i Sverige.

Även Centerpartiets ledare Muharrem Demirok ställer sig skeptisk till ändringar i ordningslagen.

– Vi ser inget behov av att göra om ordningslagen och att ändra i grundlagen för att förbjuda den här typen av agerande. Men vi ser också att regeringen inte lyckats ha den goda dialog som krävs, som till exempel Fredrik Reinfeldt hade i samband med Muhammed-karikatyrerna, säger han.

Niklas Svahn/TT

Anna Isaksson/TT

Johanna Ekström/TT