SVENSKA FORSKNINGEN

Näringslivsexperter ska vägleda regeringen om forskning

Utbildningsminister Mats Persson (L). Arkivbild. Bild: Ali Lorestani/TT

Forskning (TT)

15 representanter från näringslivet och akademin ska vägleda regeringen i forskningsfrågor.

– Vi måste lyssna på experterna för att få fram rätt politik, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Regeringen utsåg på torsdagen 15 ledamöter som ska ingå i den nya forskningsberedning som ska fungera som ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor.

Beredningens arbete ska ledas av utbildningsminister Mats Persson (L).

– Regeringen vill att Sverige ska vara ledande forskningsnation där vi som land utvecklar den modernaste tekniken som skapar fler jobb i Sverige. Då måste vi lyssna på experterna för att få fram rätt politik, säger han.

Ledamöterna består av representanter från näringslivet och akademin.

– Vi vet att det är tillsammans med industrin och näringslivet som staten kan göra stor nytta. Därför finns många företrädare för stora och små företag i beredningen, säger Mats Persson.

Bland ledamöterna finns en mängd olika expertområden, men Mats Persson pekar ut tre områden som särskilt viktiga i dag.

– Den tekniska omställningen med AI, den gröna omställningen och life science. Det är klart att det är tre områden som står högt upp på regeringens agenda, säger han.

Beredningen ska bland annat bistå regeringen i arbetet med att utarbeta den forsknings- och innovationspolitiska proposition som ska lämnas över till riksdagen i slutet av 2024.

I dag är det särskilt viktigt att regeringens politik bygger på fakta och kunskap, betonar Mats Persson.

– Vi lever i en tid med faktaresistens och med människor som förnekar vetenskapen. Därför vill vi signalera att vi lyssnar på experter och vill bedriva en politik som bygger på fakta och kunskap.

Ledamöternas förordnanden gäller i ett år, med start i september.

Albin Lindström/TT

Fakta

Ledamöter i den nya forskningsberedningen:

Per Alfredsson, VD, AstraZeneca AB

Bertil Andersson, professor i biokemi

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet

Linnéa Carlsson, ordförande doktorandkommittén, Sveriges förenade studentkårer

Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

Magnus Eriksson, enhetschef, RISE

Claes Erixon, global utvecklingschef, Scania CV

Ann Fust, f.d. rådsdirektör

Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet

Sofia Lodén, docent i franska, Stockholms universitet

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Anna Wedell, överläkare vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset och professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet

Linus Wiebe, fondförvaltare, Fåhraeus Startup and Growth Fund