DEN SVENSKA SÄKERHETEN

"Svenska hamnar måste ta nya hoten på allvar"

Svenska hamnar kan behöva se över sina säkerhetsrutiner efter kriget i Ukraina, säger en försvarsexpert. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Säkerhet (TT)

Ukrainakriget medför en ny typ av hot mot svenska hamnar. Nu måste de se över sina säkerhetsrutiner, enligt försvarsexperten Hans Liwång.

– Hamnutmaningen har blivit större i och med kriget, säger han.

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina förra året har antalet oförklarliga riskincidenter ökat i Göteborgs hamn, enligt SR Ekot. Enligt Göteborgs-Posten handlar det främst om stora drönare med vingbredd på upp till tre meter som har flugit över hamnen.

Kriget medför tveklöst en ny typ av hot mot hamnarna, enligt Hans Liwång, docent i försvarssystem på Försvarshögskolan och forskare i marina system på KTH. Men det är ännu svårt att säga hur stort det är.

– Narkotikasmuggling och annan smuggling inom ramen för organiserad brottslighet är fortfarande det dominerande hotet mot hamnverksamhet. Men Ukrainakriget har lagt till ytterligare en dimension, säger han.

Sverige, med sin långa kuststräcka och få landförbindelser med handelspartner, är extremt beroende av sina hamnar.

– I princip allt vi är beroende av dagligen i vårt samhälle har kommit hit via en hamn. Är det då så att den hamnens flöde störs så kommer det att bli väldigt kännbart relativt fort, säger Liwång.

Ovisshet utmanar

Ett Natomedlemskap skulle dock inte påverka särskilt mycket, tror Liwång, eftersom Sverige redan samarbetar tätt med försvarsalliansen.

– Det blir ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, men jag tror inte att det kommer att förändra hur hamnarna i stort arbetar med skydd och säkerhet, säger han.

Den stora utmaningen ligger i ovissheten. Det är en typ av hot som de svenska hamnarna inte har behövt att förbereda sig för i särskilt stor utsträckning tidigare och man vet inte exakt hur det kan ta sig uttryck.

Generellt handlar det dock ofta om att främmande makt ägnar sig åt informationsinhämtning för att ta reda på hur svenska hamnar fungerar och vilka sårbarheter som finns, enligt Liwång.

– Den typen av hot och utmaningar har man inte jobbat med lika systematiskt innan Ukrainakriget som man behöver göra nu. På så sätt har hamnutmaningen blivit större i och med kriget, även om antalet incidenter inte har blivit större.

I dag utgår mycket av säkerhetsarbetet i hamnarna från den så kallade ISPS-koden, som utvecklades av FN:s sjöfartsorganisation IMO efter terrorattackerna i USA 2001.

"Ta på allvar"

Hans Liwång anser att det arbetet behöver ses över.

– ISPS-koden har gjort mycket gott, men det arbete man gjort är inte nödvändigtvis anpassat till de nya hoten. Nu behöver respektive hamn titta på vad de behöver uppdatera sett till det nya säkerhetsläget. Det är jag inte säker på att alla har gjort.

TT: Är du orolig för att säkerheten är för dålig i en del svenska hamnar?

– Jag tror fortfarande att utmaningarna är större kopplade till organiserad brottslighet och det borde föranleda en större oro. Konsekvenserna för samhället är mycket större av narkotikasmuggling än om det flyger en rysk drönare över Göteborgs hamn, säger Liwång.

– Så som en följd av Ukrainakriget är jag inte jätteorolig. Men man måste ta de nya hoten och riskerna på allvar.

Alice Nordevik/TT