BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Moderaterna vill klämma åt stöldligorna

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell, och partiets skattepolitiske talesperson Niklas Wykman, presenterar förslag för tuffare tag mot stöldligor. Bild: Chris Anderson/TT

Politik (TT)

"Det mest kraftfulla förslaget någonsin", hävdar Moderaterna om deras nya tiopunktsprogram mot stöldligor.

– Det här är brottslighet på industriell nivå, säger partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

De förslag som nu läggs fram är enligt Forssell sådana som läggs "ovanpå den breda satsningen på polisens utbyggnad". Bland åtgärderna finns att ge Tullverket större befogenheter, och att även de som jobbar där ska bära vapen, samt att de som döms kan avtjäna sina straff i annat land.

– Det här (stöldligor) är ett fenomen som drabbar tiotusentals. Vi vill skärpa straffen och införa obligatorisk häktning så att man är frihetsberövad under processen och inte kan fortsätta begå brott, säger Forssell.

Moderaterna vill också se en slopad så kallad mängdrabatt.

– I praktiken skulle det innebära att man kan dömas till det fulla straffvärdet för tre brott.

Bland förslagen finns också att polisen ska ges ökade möjligheter att publicera bilder på misstänkta gärningsmän. Det förslaget är inte enkom kopplat till stöldligor.

– Det är såklart en balansgång där, kring den personliga integriteten. Det ska vara i fall där det väger över att publicera så att allmänheten kan hjälpa till, säger Forssell.

Marcus Alexandersson/TT

Fakta

Skärpt straff för grov stöld

Slopad mängdrabatt

Obligatorisk häktning för grov stöld

Fler EU-medborgare som begår brott ska utvisas

Fler EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer

Ökad möjlighet för polisen att publicera bild på misstänkta gärningsmän

Ge Tullverket i uppdrag att öka antalet kontroller av varor som förs ut ur landet

Göra det straffbelagt enligt smugglingslagen att föra ut stöldgods från Sverige

Stärka Tullverkets underrättelsearbete

Ge tulltjänstemän en utökad möjlighet att bära skjutvapen

Källa: Moderaterna