CORONAVACCINERINGEN

Fjärde spruta ökar skyddet kraftigt

En spruta med Comirnaty vaccin från Pfizer-BioNTech ges på Stadionmässan i Malmö i slutet av maj. Bild: Johan Nilsson/TT

Coronapandemin (TT)

Bland de som är äldre än 65 år som har fått en fjärde vaccindos mot covid-19 har skyddet tydligt ökat, visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Skyddseffekten mot att drabbas av allvarlig sjukdom eller död ökar till över 90 procent enligt undersökningen.

Internationella studier har visat att skyddseffekten avtar över tid och att det behövs påfyllnadsdoser, särskilt i riskgrupper.

Folkhälsomyndighetens undersökning visar att skyddet mot att infekteras alls ökar till 65 procent efter den fjärde sprutan. Skyddet mot att behöva intensivvård eller avlida ökar till 90 procent.

"Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av sars-cov2 i samhället", säger Lisa Brouwers, tillförordnad avdelningschef, i ett pressmeddelande.