CORONAVACCINERINGEN

Alla över 65 år erbjuds fjärde dos

Bild: Jessica Gow

Coronapandemin (TT)

Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas nu att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19, skriver Folkhälsomyndigheten (FHM) i ett pressmeddelande.

Dessutom omfattas personer mellan 18-64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Nu närmar det sig fyra månader sedan personer som är 65 år eller äldre fick sin senaste vaccindos, enligt Folkhälsomyndigheten. Den andra påfyllnadsdosen, eller den fjärde vaccindosen, bör tas från det att fyra månader har gått sedan senaste vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

"Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos", säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i pressmeddelandet.

Sedan tidigare har personer som är 80 år eller äldre erbjudits en fjärde dos men nu utökas alltså åldersspannet. I nuläget har 52 procent av alla som är 80 år eller äldre hunnit få sin fjärde dos, enligt FHM:s senaste veckostatistik.

62,8 procent av alla som är 18 år och äldre (5 184 103 personer) har fått sin påfyllnadsdos, eller den tredje dosen. 84,8 procent (7 618 332 personer) bland personer som är 12 år eller äldre har fått minst två doser, och 87 procent (7 819 532 personer) har fått minst en dos.