Bonus och extrasemester till regionanställda

En sjuksköterska tvättar sin skyddsmask efter ett arbetspass på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus under pandemins första år 2020. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Corinaviruset (TT)

Under två års tid har Region Stockholm pressats av pandemin. Nu planeras för bonus till alla anställda. Vårdpersonal kan även se fram emot extra semesterdagar.

– Som gör att de kan unna sig något extra, säger finansregionråd Iréne Svenonius (M).

Utbetalningen på 10 000 kronor gäller samtliga som varit anställda i regionen sedan första juli förra året – förutom politiker, politiskt anställda och direktörer. Tanken är alltså att pengarna ska landa i fickorna hos pandemins markarbetare inom bland annat vård, kollektivtrafik och administration.

– Våra medarbetare i Region Stockholm har gjort otroliga insatser, säger Iréne Svenonius.

Deltidsanställda får bonus i förhållande till tjänstgöringsgrad. Vårdanställda får dessutom fyra extra dagar betald ledighet som de ska kunna ta ut under 2022, enligt Svenonius.

Pandemin har inneburit prövningar för många yrkesgrupper i hela samhället, men vårdpersonal hör till dem som varit svårast utsatta och larmen från vården har varit många.

Beslut i maj

TT: Tänker du att bonusen kompenserar personalen för det som varit?

– Jag hoppas att alla vår anställda ska se den uppskattning som vi känner för deras insatser och de uppoffringar som har utförts under hela den här perioden, svarar Iréne Svenonius.

Viljan att ge bonus ligger än så länge på regionens ritbord, men enligt Svenonius väntas kommunfullmäktige fatta beslut om saken i maj.

– Jag hoppas verkligen att de anställda därmed får en peng som de kan välja vad de vill göra med, som betyder något för dem och för deras familjer – som gör att de kan unna sig något extra.

Omkring 43 000 människor beräknas kvalificera sig för regionens bonus. Kostnaderna är beräknade till 656 miljoner kronor.

Pengarna betalas ut som lön och kommer alltså att beskattas.

Tomas Lauffs/TT