DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Damberg öppnar för högre reseavdrag

Finansminister Mikael Damberg (S). Arkivbild. Bild: Marko Säävälä/TT

Politik (TT)

Finansminister Mikael Damberg (S) välkomnar Centerns förslag på bland annat en höjd avståndsgräns i det nya reseavdraget.

– Centern är rätt ute, säger han.

Finansdepartementet har skickat ut ett förslag på remiss om ett helt nytt system för ersättning för jobbresor.

Enligt förslaget ska dagens reseavdrag göras om till en skattereduktion som baseras helt på avståndet till jobbet och gälla oavsett om man åker egen bil eller kollektivtrafik. Den högsta avståndsgränsen för skattelättnaden föreslås vara åtta mil till jobbet och ersättningen 50 öre per kilometer.

Nu föreslår Centern (C) att avståndsgränsen höjs till 15 mil och ersättningen till 70 öre per kilometer.

Är positiv

Regeringen planerar att lägga fram en proposition om skattelättnad för arbetsresor den 12 april. Damberg uppger att man precis som C tittar på just en höjning av avståndsgränsen och ersättningsnivån.

– C pekar på en väg framåt som jag tror kan vara intressant och attraktivt för flera partier, säger finansministern.

Han ska nu gå igenom synpunkterna som kommit in på det förslag som skickades ut på remiss, innan regeringen sätter ned foten.

Det förslag som finansdepartementet skickat ut på remiss är kostnadsneutralt för staten jämfört med dagens reseavdrag. Centerns förslag kostar däremot 3,3 miljarder kronor årligen.

– Det är inget som säger att den här reformen inte ska kosta något, säger Damberg.

– Det är ett viktigt perspektiv C för fram om att det ska vara möjligt att bo och leva i hela landet.

C: Bra för landsbygden

C menar att deras förslag är mer gynnsamt för landsbygden än det finansdepartementet skickade ut på remiss. För en person som kör långt innebär det en rejäl förbättring, enligt Centerledaren Annie Lööf.

C presenterade på tisdagen också förslag för att få ner de höga bränslepriserna. Det ska ske genom att sänka skatten på förnybara bränslen som blandas in i bensin och diesel, i enlighet med den så kallade reduktionsplikten.

Reduktionsplikten innebär att bensin och diesel stegvis blandas ut med en allt större andel förnybara bränslen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser.

I dag beskattas förnybara drivmedel lika mycket som de fossila bränslen som de ersätter.

Förslaget skulle motsvara en minskad kostnad med 1:10 kronor per liter diesel och ungefär en tredjedel så mycket för bensin, enligt Lööf. Utan att utsläppsminskningen påverkas.

"Kosta mindre"

– Det ska kosta mindre att vara miljövän, inte mer, säger C-ledaren Annie Lööf.

Kristdemokraterna (KD) har i stället föreslagit att sänka kraven på hur stor andel förnybara bränslen som måste blandas in diesel. Enligt KD skulle deras förslag sänka dieselpriset med 3 kronor litern. Sverigedemokraterna (SD) vill sänka reduktionsplikten på diesel ännu mer.

C gillar inte KD och SD:s förslag, eftersom de skulle öka utsläppen.

– Det tycker vi är mycket olyckligt, säger Lööf.

Problemet med C:s förslag är dock att EU i dag inte tillåter att biodrivmedel gynnas skattemässigt. Lööf hänvisar dock till att EU-kommissionen har lagt ett nytt lagförslag där det skulle tillåtas från januari 2023.

Men C vill sänka skatten redan 1 juli.

Maria Davidsson/TT

Peter Wallberg/TT