KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Vattenfall ökar tryck på regeringen om kärnbränslet

Vattenfall och vd Anna Borg pressar på för ett besked om mellanlager och slutförvar för utbränt kärnbränsle. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Statliga Vattenfall ökar pressen på regeringen om att snabbt fatta beslut om förvar för utbränt kärnbränsle. Ett beslut måste till i sommar för att inte riskera kärnkraftsproduktionen om några år, enligt bolaget.

Vattenfall flaggar i ett meddelande till finansmarknaden att ett beslut måste tas före den 31 augusti i år för att återstarten av reaktor 2 i Forsmark 2024, efter den renovering som planeras vara gjord då, ska kunna ske. Mellanlagret i Oskarshamn riskerar nämligen att bli fullt.

Ordföranden i riksdagens näringsutskott, Lars Hjälmered (M), reagerar starkt på varningen.

– Man (regeringen) måste komma till skott, säger Hjälmered.

– Det här helt sanslöst det som håller på att hända, vi pratar i praktiken om att all kärnkraft kan komma att stängas om tre år på grund av att statsministern och hans kollegor inte kan fatta beslut, säger Hjälmered.

Problemet kärnkraftsoperatörerna står inför är att om mellanlagret blir fullt så finns det ingen plats att göra av utbränt kärnbränsle. Och regeringen har inte tagit något beslut om slutförvar i Östhammar, dit det som lagras i Oskarshamn ska gå när det står klart.

I marknadsmeddelandet varnar Vattenfall också för att återstarter av Forsmark 3 och Forsmark 1 åren 2025 respektive 2028 också påverkas av uteblivna besked. Samma sak gäller för de två reaktorerna i Ringhals 2025.

Regeringen har hittills sagt att frågan bereds med prioritet men att det inte går att ge någon exakt tidsplan för ett beslut.

Lars Larsson/TT