KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Hållbarhet kan bli Sveriges främsta exportvara

Bild: Johan Nilsson/TT

Klimatet ger enorma affärsmöjligheter och kan öka Sveriges BNP med två procent, rapporterar Verkstäderna.

Den gröna omställningen i Sverige kan generera en BNP-ökning på två procent samt 100 000 nya jobb, visar en ny rapport av BCG. Flest arbetstillfällen kommer att skapas inom industrin och energisektorn, skriver Verkstäderna.

– Att minska utsläppen av växthusgaser är vår generations största utmaning men samtidigt den största affärsmöjligheten med potential att bli Sveriges främsta exportvara, säger Nanna Gelebo, partner på BCG, till Verkstäderna.

I rapporten kartläggs fem områden där Norden kan dra nytta av ekonomiska och geografiska fördelar. Bland annat inom fossilfri transport, hållbart jordbruk och koldioxidsnål tillverkning.

Verkstäderna: Nästa stora svenska exportvara är hållbarhet